Modelregeling nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen kabels en leidingen

De Omgevingswet treedt per 1-1-2023 in werking. Daarmee ook afdeling 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (m.b.t. nadeelcompensatie). Daarmee komen de huidige provinciale nadeelcompensatieverordeningen / beleidsregels te vervallen en / of moeten deze aangepast worden om te voldoen aan de vereisten van afdeling 4.5 Awb. Dit geldt zowel voor nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen als voor nadeelcompensatie kabels en leidingen. Om daar in te voorzien is een model verordening nadeelcompensatie en beleidsregels nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen en bij het verleggen van kabels en leidingen opgesteld.

Het beleidsadvies, de beleidsregel en de verordening zijn hier te vinden.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >