Modelregeling nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen kabels en leidingen

De Omgevingswet treedt per 1-1-2023 in werking. Daarmee ook afdeling 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (m.b.t. nadeelcompensatie). Daarmee komen de huidige provinciale nadeelcompensatieverordeningen / beleidsregels te vervallen en / of moeten deze aangepast worden om te voldoen aan de vereisten van afdeling 4.5 Awb. Dit geldt zowel voor nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen als voor nadeelcompensatie kabels en leidingen. Om daar in te voorzien is een model verordening nadeelcompensatie en beleidsregels nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen en bij het verleggen van kabels en leidingen opgesteld.

Het beleidsadvies, de beleidsregel en de verordening zijn hier te vinden.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >