Prijsstijgingen en leveringsproblemen Handelingskader opgeleverd

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden.

Het handelingskader voorziet in een gespreksagenda op projectniveau. Het heeft tot doel

het bestaande instrumentarium, om prijsontwikkelingen te kunnen opvangen en te verrekenen, opnieuw onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De urgentie is groot. Opdrachtnemers zijn in deze tijd van het jaar genoodzaakt de balans m.b.t. de jaarcijfers op te maken en dan vormt het wel of niet nemen van een enorm verlies, in afwachting van verrekening van de prijsstijgingen, een wezenlijk probleem. Opdrachtgevers aan hun kant moeten binnenkort verantwoording over de jaarresultaten afleggen, waarbij bestemming van gelden essentieel is.

Naar aanleiding van de besprekingen willen opdrachtnemers en opdrachtgevers de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge vragen:

  • De noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen zodat decentrale overheden in staat zijn  prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd bieden.
  • Te helpen met het vinden van een oplossing hoe kan worden omgegaan met de doorbelasting van risico’s (onzekere planning en hogere kosten) m.b.t. leveranties na inkoop.

Vanuit de provincie Gelderland was Annemijn Kramer – van Kraaij actief betrokken bij de totstandkoming van het handelingskader. Annemijn is tevens lid van het Vakberaad Beheer en Bouw.

Klik hier voor het complete persbericht.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...