Prijsstijgingen en leveringsproblemen Handelingskader opgeleverd

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden.

Het handelingskader voorziet in een gespreksagenda op projectniveau. Het heeft tot doel

het bestaande instrumentarium, om prijsontwikkelingen te kunnen opvangen en te verrekenen, opnieuw onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De urgentie is groot. Opdrachtnemers zijn in deze tijd van het jaar genoodzaakt de balans m.b.t. de jaarcijfers op te maken en dan vormt het wel of niet nemen van een enorm verlies, in afwachting van verrekening van de prijsstijgingen, een wezenlijk probleem. Opdrachtgevers aan hun kant moeten binnenkort verantwoording over de jaarresultaten afleggen, waarbij bestemming van gelden essentieel is.

Naar aanleiding van de besprekingen willen opdrachtnemers en opdrachtgevers de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge vragen:

  • De noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen zodat decentrale overheden in staat zijn  prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd bieden.
  • Te helpen met het vinden van een oplossing hoe kan worden omgegaan met de doorbelasting van risico’s (onzekere planning en hogere kosten) m.b.t. leveranties na inkoop.

Vanuit de provincie Gelderland was Annemijn Kramer – van Kraaij actief betrokken bij de totstandkoming van het handelingskader. Annemijn is tevens lid van het Vakberaad Beheer en Bouw.

Klik hier voor het complete persbericht.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...
Sinds september 2022 is Jan-Pieter Eelants secretaris van de stichting Managing Public Space. Als sponsor is het Vakberaad betrokken bij de stichting. Een goed moment...
In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...