Prijsstijgingen en leveringsproblemen Handelingskader opgeleverd

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden.

Het handelingskader voorziet in een gespreksagenda op projectniveau. Het heeft tot doel

het bestaande instrumentarium, om prijsontwikkelingen te kunnen opvangen en te verrekenen, opnieuw onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De urgentie is groot. Opdrachtnemers zijn in deze tijd van het jaar genoodzaakt de balans m.b.t. de jaarcijfers op te maken en dan vormt het wel of niet nemen van een enorm verlies, in afwachting van verrekening van de prijsstijgingen, een wezenlijk probleem. Opdrachtgevers aan hun kant moeten binnenkort verantwoording over de jaarresultaten afleggen, waarbij bestemming van gelden essentieel is.

Naar aanleiding van de besprekingen willen opdrachtnemers en opdrachtgevers de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge vragen:

  • De noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen zodat decentrale overheden in staat zijn  prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd bieden.
  • Te helpen met het vinden van een oplossing hoe kan worden omgegaan met de doorbelasting van risico’s (onzekere planning en hogere kosten) m.b.t. leveranties na inkoop.

Vanuit de provincie Gelderland was Annemijn Kramer – van Kraaij actief betrokken bij de totstandkoming van het handelingskader. Annemijn is tevens lid van het Vakberaad Beheer en Bouw.

Klik hier voor het complete persbericht.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...