Assetmanagement

Assetmanagement

Het themaberaad Assetmanagement (AM) is ooit begonnen als de “Club van Utrecht”, een gremium waar provincies hun kennis op het gebied van assetmanagement uitwisselden en kennis leemten werden geconstateerd Er werd en wordt actief gezocht naar oplossingen en instrumenten ontwikkeld. In de afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op het vergroten van de kennis binnen de provincies, waarbij naast kennis uitwisseling ook andere partijen worden gevraagd om kennis met ons te delen. Omdat inmiddels alle provincies regelmatig deelnemen aan de bijeenkomsten, in vaak wisselende samenstelling, is het themaberaad AM door de kennisuitwisseling een behoorlijk succesvol platform voor het verder professionaliseren van assetmanagement binnen provincies.

Het Vakberaad voor Beheer en Bouw (VBB) heeft een sturende rol. De leden zijn voornamelijk vertegenwoordiging van management niveau van de provincies. De leden houden zich niet of minder bezig met de inhoud van de verschillende projecten binnen het KPP, maar zich daar wel mee verbindt.

Het themaberaad AM werkt in opdracht van het VBB aan de ontwikkeling van assetmanagement instrumenten. Het VBB toetst daarbij ideeën vanuit de sector of creëert initiatieven. Het themaberaad AM maakt een plan en het VBB kent (financiële) middelen toe. Het themaberaad AM is verantwoordelijk voor de inhoud en het proces. Het VBB beoordeelt op een goed verloop. CROW zorgt voor ondersteuning in dit geheel.

Missie

Als themaberaad Assetmanagement (Club van Utrecht) willen we:

 • Bestaande assetmanagementkennis delen,
 • Helpen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis m.b.t. assetmanagement.

Visie

Alle twaalf provincies gebruiken in meer of mindere mate assetmanagement. Wij brengen elkaar samen naar een hoger niveau door de aanwezige kennis met elkaar te delen, om de fysieke objecten in de openbare ruimte (incl. infrastructuur) in alle levensfasen (specificeren, ontwerpen, bouwen, gebruiken, onderhouden en slopen) zo optimaal mogelijk te benutten en daarmee waarde te creëren voor onze organisatie. Door dit gezamenlijk te doen zorgen we voor een betere, efficiëntere toepassing van assetmanagement.

Doelen

Het themaberaad AM heeft de volgende doelen op het gebied van assetmanagement:

 1. Elkaar versterken in het werken met assetmanagement door van elkaar te leren. Assetmanagement betekent het toevoegen van waarde met assets en dat vinden de provincies belangrijk;
 2. Het realiseren van nieuwe, ontbrekende assetmanagementproducten en -instrumenten, incl. de implementatie en toepassingsbevordering daarvan;
 3. De effecten van de nieuw ontwikkelde assetmanagementproducten en -instrumenten bewaken door te monitoren, analyseren en evalueren.

Subonderwerpen

 • Instrumentarium
 • Club van Utrecht
 • iAMPro

Thematrekkers

 • Rob Bosma
 • Jeroen van der Sloot
 • Derk Dohle
 • Hans van Breeden

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD