OVER HET VAKBERAAD

VAKBERAAD

Iedere provincie kent vergelijkbare uitdagingen in de dagelijkse werkzaamheden. Ook ten aanzien van denkbeelden over de inrichting en het beheer van de (toekomstige) infrastructuur hebben alle provincies gelijksoortige vraagstukken. Door de bundeling van de kennis en kunde vanuit alle provincies neemt het VBB de rol van regievoerder op zich.

Het VBB:

  • zet zich in om werkprocessen te uniformeren,
  • is sparringpartner voor medewerkers van alle provincies en andere betrokken partijen,
  • is (mede) sturend op de complexe maatschappelijke thema’s die ook provincies raken.
 

Het VBB is ontstaan vanuit de wens om de 12 provincies inhoudelijk te kunnen adviseren en gezamenlijk visie te ontwikkelen op onderwerpen die betrekking hebben op het beheren en bouwen van infrastructuur. Tot 2009 maakte het VBB onderdeel uit van de IPO organisatie en was daarmee formeel onderdeel van de adviesstructuur voor de 12 provinciale besturen. Na de herstructurering van het IPO in 2009 is het VBB als zelfstandig overlegorgaan verder gegaan.

WERKPROGRAMMA

Het VBB gaat aan de slag met belangrijke thema’s en geeft daar richting aan via het gezamenlijke kennisprogramma Kennis Partnerschap Provincies (KPP). Het VBB vraagt om projectvoorstellen en toetst ze met als doel de uitgezette koers in het KPP vorm te geven. Het jaarlijkse werkprogramma wordt vastgesteld op basis van urgentie en uitvoerbaarheid. Klik hier voor meer informatie.

THEMABERADEN

Binnen de provincies werken veel deskundigen op specifieke kennisgebieden samen in zogenoemde themaberaden of Vakgenoten-overleggen. Bijvoorbeeld het ‘Vakgenotenoverleg Verhardingen’, de ‘Club van Utrecht’ (assetmanagement) of ‘P12’ (duurzaamheid). Al deze themaberaden willen kennis ontwikkelen en verspreiden.
Het VBB werkt intensief samen met de themaberaden om tot een goed werkprogramma te komen en kan projecten zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning geven.

samenwerkingspartners

Het VBB werkt binnen de provincies ook samen met ‘koepels’ als Ambtelijk Advies Commissie (ACC), Bestuurlijk Advies Commissie (BAC) en Strategisch Provinciedirecteuren Infrastructuur Netwerk (SPIN).

Buiten de provincies werkt het VBB samen met collega-overheidsorganisaties, kennisinstituten en marktpartijen, die zich bezighouden met beheer en bouw van de infrastructuur. Samenwerken om de banden te versterken, kennis met elkaar te delen en verder te verdiepen.

Leden vakberaad

Gerrit Jansen
Gerrit Jansen
Provincie Drenthe
Jeroen van der Sloot
Jeroen van der Sloot
Provincie Flevoland
Avatar
Christiaan Schrijver
Provincie Flevoland
Hans van Breeden
Hans van Breeden
Provincie Friesland
Avatar
Jan Fijan
Provincie Gelderland
Rob Bosma
Rob Bosma
Provincie Groningen
Avatar
Bart Koster
Provincie Groningen
Jeroen Brune
Jeroen Brune
Provincie Limburg
Jan-Maurix-v2
Jan Maurix
Provincie Noord-Brabant
Bart Swaans
Bart Swaans
Provincie Noord-Brabant
Voorzitter
Kees van der Plas
Kees van der Plas
Provincie Noord-Holland
Paul Waarts
Paul Waarts
Provincie Noord-Holland
Jan Spoelstra
Jan Spoelstra
Provincie Overijssel
foto Louis Fikkert
Louis Fikkert
Provincie Overijssel
Derk Dohle
Derk Dohle
Provincie Utrecht
foto wim kant
Wim Kant
Provincie Zeeland
Willem van Dalen
Willem van Dalen
Provincie Zuid-Holland
Mirza Milosevic
Mirza Milosevic
Provincie Zuid-Holland
Mirjam Jacobs
Mirjam Jacobs
Provincie Noord-Brabant
Secretaris
pasfoto Simon 2022 profielfoto 2
Simon Buwalda
CROW
Secretaris KPP

Heeft u een vraag aan een van de leden van het VBB? Neem dan contact op met ons secretariaat.

Onze gegevens

Secretariaat

Contact

Mirjam Jacobs (secretaris)
secretariaat@vakberaad.nl

Adresgegevens

Vakberaad Beheer en Bouw
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Telefoonnummer
06 – 18 30 3135

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD