Kennisbank

KENNIS PARTNERSCHAP PROVINCIES

Het Kennis Partnerschap Provincies (KPP) is een initiatief van het VBB. In het KPP komen al de projecten samen die de provincies binnen het vakgebied beheer en bouw uitvoeren. Daar vallen structurele projecten onder als het ‘Infra-Innovatie Netwerk’ en ‘infrastructuur AssetManagement Professional’ (iAMPro) en projecten zoals ‘Diepteligging telecomkabels’ en ‘Smart roads’. Het VBB is de programmaraad van het KPP en is verantwoordelijk voor programmering en financiering.

Het KPP wordt gefaciliteerd door CROW, waarbij de provincies en CROW gezamenlijk optrekken als ‘partners’. De provincies en CROW zijn samen verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en verantwoording van het programma. CROW voert ook het secretariaat van het KPP.

Simon Buwalda (CROW) is secretaris van het KPP. Voor meer informatie over het KPP kunt u via het secretariaat van het VBB contact met hem opnemen.

Kennisbank

De producten die voortkomen uit het KPP programma worden openbaar gepubliceerd door de betrokken kennisinstituten of door de provincies zelf. Sommige producten zijn gratis te gebruiken, voor andere producten wordt een gebruikersbijdrage gevraagd.

In de kennisbank van het VBB vindt u alle projecten en producten die (mede) gefinancierd zijn door het Vakberaad en waar u ze kunt vinden.

Onderstaand een overzicht van de meest recente toevoegingen aan de kennisbank. Door in de zoekbalk onderin de optie [kennisbank] aan te vinken krijgt u een totaal overzicht van alle projecten en producten.

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de...
Instrument geboden voor (decentrale) overheden om op tactisch en operationeel niveau Civiele Constructies te kunnen beheren. Hierbij zijn de Beheersystematiek Openbare Ruimte vertaald naar Civiele...
Al eerder in kennisbank VBB opgenomen
Geïntroduceerde en gepubliceerde publicatie en online kennismodule. Zie https://www.crow.nl/publicaties/standaardmaatregelen-op-vaarwegen
Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/
De stichting en de WUR leveren een keur aan activiteiten op gebied van onderzoek, onderwijs en masterclasses. Zie www.managingpublicspace.com
Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de...
Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de...
Staat in deze kennisbank

Zoeken

Hier kunt u uw zoekopdracht invoeren.

Publicatiedatum:
van
t/m
Specifiek: