Kennisbank

KENNIS PARTNERSCHAP PROVINCIES

Het Kennis Partnerschap Provincies (KPP) is een initiatief van het VBB. In het KPP komen al de projecten samen die de provincies binnen het vakgebied beheer en bouw uitvoeren. Daar vallen structurele projecten onder als het ‘Infra-Innovatie Netwerk’ en ‘infrastructuur AssetManagement Professional’ (iAMPro) en projecten zoals ‘Diepteligging telecomkabels’ en ‘Smart roads’. Het VBB is de programmaraad van het KPP en is verantwoordelijk voor programmering en financiering.

Het KPP wordt gefaciliteerd door CROW, waarbij de provincies en CROW gezamenlijk optrekken als ‘partners’. De provincies en CROW zijn samen verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en verantwoording van het programma. CROW voert ook het secretariaat van het KPP.

Ton Hesselmans (CROW) is secretaris van het KPP. Voor meer informatie over het KPP kunt u via het secretariaat van het VBB contact met hem opnemen.

Kennisbank

De producten die voortkomen uit het KPP programma worden openbaar gepubliceerd door de betrokken kennisinstituten of door de provincies zelf. Sommige producten zijn gratis te gebruiken, voor andere producten wordt een gebruikersbijdrage gevraagd.

In de kennisbank van het VBB vindt u alle projecten en producten die (mede) gefinancierd zijn door het Vakberaad en waar u ze kunt vinden.

Onderstaand een overzicht van de meest recente toevoegingen aan de kennisbank. Door in de zoekbalk onderin de optie [kennisbank] aan te vinken krijgt u een totaal overzicht van alle projecten en producten.

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen...
Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen...
Het project heeft veel kennisproducten voor de decentrale wegbeheerders opgeleverd over ADAS/ISA waarmee zij de effecten van nieuwe voertuigtechnologie op de infrastructuur op waarde kunnen...
Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op...
Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties...
Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger...
Het PCB bestaat uit voorbeelddocumenten die gebruikt kunnen worden voor het schrijven van een geïntegreerd contract. Onderdeel van het PCB zijn eisensets die geheel of...
Bij bestrijden van gladheid gaat het ook om complexiteit en verantwoordelijkheden. Het betreft een meerdaagse basisopleiding ontwikkelt om beheerders kennis te laten maken met alle...
Post HBO opleiding Assetmanagement om vakgebied verder te professionaliseren. Deze opleiding levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling en positionering van de beheerder in het proces...

Zoeken

Hier kunt u uw zoekopdracht invoeren.

Publicatiedatum:
van
t/m
Specifiek: