Ontwikkeling Beheersystematiek Openbare Ruimte Civieltechnische Kunstwerken (BS-K)

Instrument geboden voor (decentrale) overheden om op tactisch en operationeel niveau Civiele Constructies te kunnen beheren. Hierbij zijn de Beheersystematiek Openbare Ruimte vertaald naar Civiele Constructies. Nieuwe toepassingen en technische ontwikkelingen zijn in de systematiek geïmplementeerd en binnen Nederland kan een eenduidige werkwijze worden gehanteerd.

https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2023/juli/beheersystematiek-kunstwerken-geeft-beheerders-dui

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >