Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap

Voorbeelddocumenten en eisensets voor provinciale contracten

‘Meer uniformiteit in contracten waardoor ervaringen tussen provincies maar ook met aannemers en ingenieursbureaus sneller gedeeld kunnen worden en faalkosten worden teruggedrongen.’

Dat is de ambitie van het provinciaal contractenbuffet (PCB).

Het PCB bestaat uit voorbeelddocumenten die gebruikt kunnen worden voor het schrijven van een geïntegreerd contract. Onderdeel van het PCB zijn eisensets die geheel of gedeeltelijk toegepast kunnen worden in Vraagspecificaties.

CROW begeleidt de ontwikkeling van het PCB. Klik hier voor meer informatie.

Tot nu toe gerealiseerd

  • Eisensets voor wegen, vaarwegen, vaste kunstwerken, ecologie en diverse verkeerssystemen
  • Selectieleidraad, inschrijvingsleidraad, model basisovereenkomst en vraagspecificatie proceseisen
  • Webapplicatie voor samenstellen contracten
  • Een centraal platform voor álle PCB-tools

.

Subonderwerpen

  • Aanbesteden en contracteren
  • Vraagspecificaties en eisensets
  • Informatieleveringsspecificaties (ILS)

Thematrekkers

  • Kees van der Plas
  • Willem van Dalen
  • Robert Godschalk

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD