Projecten

Projecten

Vanuit de provincies werken deskundigen op specifieke kennisgebieden samen in themaberaden om kennis te ontwikkelen en te verspreiden. Voor hun (ontwikkel)projecten kunnen de themaberaden financiering en andere vormen van ondersteuning aanvragen bij het VBB.

Projecten worden altijd ondergebracht in het Kennis Partnerschap Provincies (KPP). Het VBB beoordeelt de projectplannen van het betreffende themaberaad op de uitgezette koers en de praktische uitvoerbaarheid. Na een positief inhoudelijk oordeel kunnen de individuele provincies intekenen op de besproken projecten (‘cafetariamodel’).

Het VBB kent – na voldoende intekeningen – financiële middelen en andere vormen van ondersteuning toe aan het betreffende project. Het themaberaad zorgt zelf voor de bemensing van de mogelijke projectgroepen en voor een correcte uitvoering. De provincies kunnen de ontwikkelde producten – ook al hebben ze niet ingetekend voor een project – facultatief in de eigen organisatie gebruiken.

Voor meer informatie of aanvragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Vakberaad.

Thematrekkers

Het VBB kent zogenoemde ‘thematrekkers’. Dit zijn leden van het VBB die niet alleen hun eigen provincie vertegenwoordigen, maar ook aanspreekpunt zijn voor een specifiek thema of project. Thematrekkers begeleiden de start van het project en zorgen voor het blijvende contact tussen themaberaad en het VBB. De themaberaden rapporteren over de voortgang van de projecten via de thematrekker.

De thematrekkers hebben de volgende taken:

  • Inbrengen van projectvoorstellen in de vergadering van het VBB
  • Projectvoortgang monitoren en rapporteren aan het VBB
  • Terugkoppeling van de finale projectresultaten aan het VBB


De thematrekkers zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor het indienen van een project. De thematrekkers bewaken tevens het invullen en uitwerken van de thema’s, die zijn benoemd in het werkprogramma.

Thema's

PROVINCIES WERKEN SAMEN IN HET VAKBERAAD