CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht. https://www.crow.nl/better-performance of https://qfact.nl/

Provinciaal Contracten Buffet

Het PCB bestaat uit voorbeelddocumenten die gebruikt kunnen worden voor het schrijven van een ge├»ntegreerd contract. Onderdeel van het PCB zijn eisensets die geheel of gedeeltelijk toegepast kunnen worden in Vraagspecificaties. Op deze manier kunnen provincies met en van elkaar leren. De uniformiteit leidt tot een betere herkenbaarheid van contracten waardoor faalkosten (binnen de keten) […]