Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de CROW-werkgroep de mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen met het Line of Sight principe.In de handreiking Line of Sight worden de stappen weergegeven die verbinding maken tussen […]

Ontwikkeling Beheersystematiek Openbare Ruimte Civieltechnische Kunstwerken (BS-K)

Instrument geboden voor (decentrale) overheden om op tactisch en operationeel niveau Civiele Constructies te kunnen beheren. Hierbij zijn de Beheersystematiek Openbare Ruimte vertaald naar Civiele Constructies. Nieuwe toepassingen en technische ontwikkelingen zijn in de systematiek geïmplementeerd en binnen Nederland kan een eenduidige werkwijze worden gehanteerd. https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2023/juli/beheersystematiek-kunstwerken-geeft-beheerders-dui

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Proefbelasten: aantoonbaar veilige bruggen

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de beoordeling van kunstwerken met behulp van proefbelastingen. Op die manier kan proefbelasten een “vaker gekozen” optie worden in het beoordelingsproces, in aanvulling op de reguliere (verfijnde) verificatieberekening. Het produkt is […]

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de beoordeling van kunstwerken met behulp van proefbelastingen. Op die manier kan proefbelasten een “vaker gekozen” optie worden in het beoordelingsproces, in aanvulling op de reguliere (verfijnde) verificatieberekening. Het produkt is […]

Ambitieweb – beheer en implementatie

Het ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het ambitieweb is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Zie www.ambitieweb.nl