iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen processtappen naar een professionele assetmanagementorganisatie Maakt deel uit van de kennismodule assetmanagement: https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-assetmanagement

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen tijdens de uitvoering van een opdracht. https://www.crow.nl/better-performance of https://qfact.nl/

Onderzoeksagenda Slimme Voertuigen en Toekomstbestendige Infrastructuur

Het project heeft veel kennisproducten voor de decentrale wegbeheerders opgeleverd over ADAS/ISA waarmee zij de effecten van nieuwe voertuigtechnologie op de infrastructuur op waarde kunnen schatten. De producten zijn: Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen (maart 2020); Roos van ADAS (november 2020); Handreiking ISA (maart 2021); Rijtaak ondersteunende systemen (ADAS) en weginrichting (juni 2021); Onderzoekagenda ‘slimme […]

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen’) en in bijbehorende kennismodule WiU. https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/verkeersmaatregelen

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties versnellen die bijdragen om de vervangings-, renovatie- en verduurzamingsopgave met de beschikbare middelen efficiënter en effectiever tot een succes te maken. Dit draagt bij aan veilige en toekomstbestendige infrastructuur en […]

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger voor provincies en gemeenten om (organisatie) waarden op strategisch niveau te vertalen naar operatie en uitvoering. Het biedt een gemeenschappelijke taal voor organisatiewaarden overheidsorganisaties en KPi’s om doelstellingen concreet en […]

Provinciaal Contracten Buffet

Het PCB bestaat uit voorbeelddocumenten die gebruikt kunnen worden voor het schrijven van een geïntegreerd contract. Onderdeel van het PCB zijn eisensets die geheel of gedeeltelijk toegepast kunnen worden in Vraagspecificaties. Op deze manier kunnen provincies met en van elkaar leren. De uniformiteit leidt tot een betere herkenbaarheid van contracten waardoor faalkosten (binnen de keten) […]

Opleiding coördinator gladheidbestrijding voor wegebeheerders

Bij bestrijden van gladheid gaat het ook om complexiteit en verantwoordelijkheden. Het betreft een meerdaagse basisopleiding ontwikkelt om beheerders kennis te laten maken met alle aspecten van gladheidsbestrijding. De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen. De opleiding is voor alle wegbeheerders die meer kennis en vaardigheden willen opdoen op het gebied vangladheidsbestrijding. https://www.crow.nl/cursussen/opleiding-coordinator-gladheidsbestrijding-voor-we

Assetmanagement voor de openbare ruimte

Post HBO opleiding Assetmanagement om vakgebied verder te professionaliseren. Deze opleiding levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling en positionering van de beheerder in het proces van nieuwbouw, beheer en sloop van de assets in de openbare ruimte en infrastructuur. https://avansplus.nl/opleidingen/techniek-bouw/beheer-onderhoud/asset-management-voor-de-openbare-ruimte

NTA 8035 methode voor gegevensuitwisseling

Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving. Steeds meer organisaties ontwikkelen OTL’s voor het vastleggen van bouwwerkinformatie. De nieuwe NTA 8035 voorziet in een grote behoefte. De NTA is gepubliceerd en gratis te downloaden. NEN 2660-1 ook gepubliceerd. NTA is te downloaden:https://www.nen.nl/nta-8035-2020-nl-266070De groene versie van de 2660-1 (regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – deel […]