Asfalt-Impuls

Het programma Asfalt-Impuls wil een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Vrijwel alle belangrijke wegen bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en minder verkeershinder. Daarnaast spelen ook duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol in de gehele asfaltketen. Hoofddoelstelling: ‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO2-productie, tegen gelijke of lagere kosten.’Het is een programma waarin alle stakeholders hun inbreng hebben. De inhoud is tot stand gekomen via werksessies. De Stuurgroep Asfalt-Impuls besluit welke voorgestelde projecten tot uitvoering komen. Voor de uitvoering worden werkgroepen ingericht. De afstemming wordt bewaakt door het Kernteam Asfalt-Impuls. Het programma wordt ondersteund het Programmabureau Asfalt-Impuls. Het Programmabureau is ondergebracht bij CROW.

Voor de projecten zie https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >