Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Evaluatie en actualisatie is een wettelijke verplichting. Begin januari 2020 is de concept gedragscode opgeleverd en opgestuurd aan RVO voor informele toetsing. Na afronding de officiële ter inzagelegging is de gedragscode officieel gepubliceerd. Het beheer van de gedragscode is door CROW overgedragen aan BIJ12. Project is in 2021 afgerond. Vanaf augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode provinciale infrastructuur’ goedgekeurd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gedragscode is gratis beschikbaar op de website van RVO.

Gedragscode Provinciale Infrastructuur (rvo.nl)

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >