Gedragscode Provinciale Infrastructuur

Evaluatie en actualisatie is een wettelijke verplichting. Begin januari 2020 is de concept gedragscode opgeleverd en opgestuurd aan RVO voor informele toetsing. Na afronding de officiële ter inzagelegging is de gedragscode officieel gepubliceerd. Het beheer van de gedragscode is door CROW overgedragen aan BIJ12. Project is in 2021 afgerond. Vanaf augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode provinciale infrastructuur’ goedgekeurd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gedragscode is gratis beschikbaar op de website van RVO.

Gedragscode Provinciale Infrastructuur (rvo.nl)

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >