Generieke ILS

De BIMPro Informatieleveringsspecificatie bestaat uit : De informatieleveringsspecificatie en De werkwijzer. Hiermee kan de ILS van toepassing verklaard worden in contracten. Om de data volledig te laten aansluiten op de systemen van de provincie is tegelijkertijd een werkgroep gestart om een handleiding voor het opstellen van de productspecificaties op te stellen. De definitieve versie van de ILS is in januari 2021 ter review aangeboden aan zowel leden van het BIM Pro programma als de projectgroep voor VS2 van het PCB

Generieke ILS incl. werkwijzer:
https://www.iampro-portaal.nl/getmedia/926a92b6-46e9-4509-b681-0bd7ea3ec8a0/191211-Generieke-provinciale-ILS-V1-1.pdf.aspx
Stappenplan productspecificaties:
https://www.crow.nl/getattachment/Blog/januari-2021/Generieke-ILS-vs-Productspecificaties/CROW_proces-productspecificatie-versie-maart-2021-definitief.pdf.aspx?lang=nl-NL

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >