Generieke ILS

De BIMPro Informatieleveringsspecificatie bestaat uit : De informatieleveringsspecificatie en De werkwijzer. Hiermee kan de ILS van toepassing verklaard worden in contracten. Om de data volledig te laten aansluiten op de systemen van de provincie is tegelijkertijd een werkgroep gestart om een handleiding voor het opstellen van de productspecificaties op te stellen. De definitieve versie van de ILS is in januari 2021 ter review aangeboden aan zowel leden van het BIM Pro programma als de projectgroep voor VS2 van het PCB

Generieke ILS incl. werkwijzer:
https://www.iampro-portaal.nl/getmedia/926a92b6-46e9-4509-b681-0bd7ea3ec8a0/191211-Generieke-provinciale-ILS-V1-1.pdf.aspx
Stappenplan productspecificaties:
https://www.crow.nl/getattachment/Blog/januari-2021/Generieke-ILS-vs-Productspecificaties/CROW_proces-productspecificatie-versie-maart-2021-definitief.pdf.aspx?lang=nl-NL

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >