Rekenmodel SSK-2018

Eenduidige methodiek voor LCC waarmee provincies betrouwbare afwegingen kunnen maken tussen verlengen levensduur en vervangen van assets. Ondergebracht in SSK 2018. Het SSK-rekenmodel is een model waarmee men kostenramingen kan opstellen dat overeenkomt met de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK-2018). Het is een systematiek voor het opstellen, vastleggen en delen van ramingen in met name de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het Rekenmodel is geschikt gemaakt om 1 op 1 door te laten rekenen in de probabilistische software Risicoraming

https://www.crow.nl/publicaties/rekenmodel-ssk-2018

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >