Managing Public Space

Met Managing Public Space (MPS) krijgt het beheer van openbare ruimte en infrastructuur een wetenschappelijk karakter. Het project legt een wetenschappelijk fundament voor het vakgebied beheer. Vanuit een meer integrale visie kijken naar transformatie- en beheervraagstukken. Als gevolg daarvan wordt het vakgebied professioneler, beheer integraal ingesteld over de verschillende beleidsvelden, beheer een volwaardige studierichting en daarmee een volwaardige speler in de zoektocht naar goed geschoolde medewerkers bij overheden, kennisinstituten en marktpartijen. MPS kent een onderzoek en onderwijsprogramma en organiseert een serie activiteiten om beheerders en wetenschappers kennis uit te laten wisselen. De activiteiten zijn openbaar toegankelijk.

http://www.managingpublicspace.com

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de

Lees verder >

Klimaatadaptatie voor de provinciale infrastructuur

Opgeleverd: de bijdrage aan het formuleren van de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (PKCI)’. Zie https://www.ipo.nl/media/qv2cq1gp/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-pkci.pdf en interview website VBB: https://www.vakberaad.nl/nieuws/ambitiebepaling-provinciale-klimaatneutrale-en-circulaire-infrastructuur-goed-onderweg-en-veelbelovend/

Lees verder >

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de

Lees verder >