Managing Public Space

Met Managing Public Space (MPS) krijgt het beheer van openbare ruimte en infrastructuur een wetenschappelijk karakter. Het project legt een wetenschappelijk fundament voor het vakgebied beheer. Vanuit een meer integrale visie kijken naar transformatie- en beheervraagstukken. Als gevolg daarvan wordt het vakgebied professioneler, beheer integraal ingesteld over de verschillende beleidsvelden, beheer een volwaardige studierichting en daarmee een volwaardige speler in de zoektocht naar goed geschoolde medewerkers bij overheden, kennisinstituten en marktpartijen. MPS kent een onderzoek en onderwijsprogramma en organiseert een serie activiteiten om beheerders en wetenschappers kennis uit te laten wisselen. De activiteiten zijn openbaar toegankelijk.

http://www.managingpublicspace.com

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >