Onderzoeksagenda Slimme Voertuigen en Toekomstbestendige Infrastructuur

Het project heeft veel kennisproducten voor de decentrale wegbeheerders opgeleverd over ADAS/ISA waarmee zij de effecten van nieuwe voertuigtechnologie op de infrastructuur op waarde kunnen schatten. De producten zijn: Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen (maart 2020); Roos van ADAS (november 2020); Handreiking ISA (maart 2021); Rijtaak ondersteunende systemen (ADAS) en weginrichting (juni 2021); Onderzoekagenda ‘slimme voertuigen en toekomstbestendige infrastructuur’ (december 2021) en Automatisch rijden en wegontwerp (januari 2022).

Onderzoekagenda Slimme voertuigen en Toekomstbestendige infrastructuur’ https://www.crow.nl/downloads/pdf/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/crow-d507-onderzoeksagenda-slimme-voertuigen-en-to.aspx?ext=. Voor de andere producten zie https://www.crow.nl/slimme-voertuigen-op-toekomstbestendige-wegen/project-slimme-auto%E2%80%99s-op-toekomstbestendige-provin 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen

Lees verder >

CROW Better Performance

Een systematiek voor de bouw- en infrasector, die het mogelijk maakt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren en elkaar wederzijds te beoordelen

Lees verder >

Werk in uitvoering 2020

Nieuw portfolio WiU 2020 (publicaties ‘Beleid en proces’, ‘Werken op autosnelwegen’, ‘Werken op niet-autosnelwegen’, ‘Specificaties voor materiaal en materieel’, ‘Standaardmaatregelen op autosnelwegen’ en ‘Standaardmaatregelen op

Lees verder >

Platform Bruggen

Het Platform Bruggen bundelt krachten, initiatieven en kennis van alle partijen in de bruggensector. Het doel is delen en borgen van kennis en samen innovaties

Lees verder >

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger

Lees verder >