Line of Sight

Hoe kom je van strategische doelstellingen naar uitvoeringresultaten en hoe zorg je vanuit de uitvoering voor de bijsturing van beleid? Met het tussenresultaat, biedt de CROW-werkgroep de mogelijkheid om in de praktijk ervaring op te doen met het Line of Sight principe.In de handreiking Line of Sight worden de stappen weergegeven die verbinding maken tussen […]

Ontwikkeling Beheersystematiek Openbare Ruimte Civieltechnische Kunstwerken (BS-K)

Instrument geboden voor (decentrale) overheden om op tactisch en operationeel niveau Civiele Constructies te kunnen beheren. Hierbij zijn de Beheersystematiek Openbare Ruimte vertaald naar Civiele Constructies. Nieuwe toepassingen en technische ontwikkelingen zijn in de systematiek geïmplementeerd en binnen Nederland kan een eenduidige werkwijze worden gehanteerd. https://www.crow.nl/over-crow/nieuws/2023/juli/beheersystematiek-kunstwerken-geeft-beheerders-dui

Volwassenheidsmodel

Doel: huidige praktische ervaringen over proefbelasten te bundelen tot een richtinggevend document voor de civiele branche, teneinde eenduidige en reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de beoordeling van kunstwerken met behulp van proefbelastingen. Op die manier kan proefbelasten een “vaker gekozen” optie worden in het beoordelingsproces, in aanvulling op de reguliere (verfijnde) verificatieberekening. Het produkt is […]

iAMPro Volwassenheidsscan

De Volwassenheidsscan maakt inzichtelijk hoe ver een organisatie is met de zes processtappen: ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. Geeft aanbevelingen voor de verschillen processtappen naar een professionele assetmanagementorganisatie Maakt deel uit van de kennismodule assetmanagement: https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-assetmanagement

iAMPro Organisatiewaarden

Tool om binnen assetmanagement de strategische beleidsdoelstellingen concreet en meetbaar te maken om zo te kunnen meten aan welke doelen een beheerorganisatie bijdraagt. Zo eenvoudiger voor provincies en gemeenten om (organisatie) waarden op strategisch niveau te vertalen naar operatie en uitvoering. Het biedt een gemeenschappelijke taal voor organisatiewaarden overheidsorganisaties en KPi’s om doelstellingen concreet en […]

Assetmanagement voor de openbare ruimte

Post HBO opleiding Assetmanagement om vakgebied verder te professionaliseren. Deze opleiding levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling en positionering van de beheerder in het proces van nieuwbouw, beheer en sloop van de assets in de openbare ruimte en infrastructuur. https://avansplus.nl/opleidingen/techniek-bouw/beheer-onderhoud/asset-management-voor-de-openbare-ruimte

NTA 8035 methode voor gegevensuitwisseling

Semantische gegevensmodellering in de gebouwde omgeving. Steeds meer organisaties ontwikkelen OTL’s voor het vastleggen van bouwwerkinformatie. De nieuwe NTA 8035 voorziet in een grote behoefte. De NTA is gepubliceerd en gratis te downloaden. NEN 2660-1 ook gepubliceerd. NTA is te downloaden:https://www.nen.nl/nta-8035-2020-nl-266070De groene versie van de 2660-1 (regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving – deel […]

iAMPro competentietool | IAMProfiel

Praktische uitwerking voor het onderdeel ‘Mens & Organisatie’ van het iAMPro Assetmanagement Model m.b.t. taken, rollen en verantwoordelijkheden en competentie ontwikkeling. https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-assetmanagement

Mijn stukje Nederland

Met dit instrument willen we de meerwaarde van Assetmanagement aantonen voor ‘opstappers’ Laagdrempelig kennismaken met assetmanagement (de ‘opstappers’). Daardoor is het mogelijk om verbinding te maken met het iAMPro gedachtegoed en met praktische kennis, tool, community en producten. Op een speciale website maken bezoekers op laagdrempelige manier kennis en kunnen ze praktische informatie downloaden waarmee […]