Generieke ILS

De BIMPro Informatieleveringsspecificatie bestaat uit : De informatieleveringsspecificatie en De werkwijzer. Hiermee kan de ILS van toepassing verklaard worden in contracten. Om de data volledig te laten aansluiten op de systemen van de provincie is tegelijkertijd een werkgroep gestart om een handleiding voor het opstellen van de productspecificaties op te stellen. De definitieve versie van […]

Uitwisselingsprotocol voor areaalgegevens

Met het uitwisselingsprotocol voor areaalgegevens kunnen alle partijen areaalgegevens op eenzelfde manier gaan uitwisselen. Het uitwisselingsprotocol kan in elke stap van de procesanalyse toegepast worden. Doel is een goede organisatie van de informatieoverdracht Als iedereen het gezamenlijke protocol toepast, maakt het voor opdrachtnemers makkelijker hun applicaties in te richten voor leveringen aan alle opdrachtgevers. https://www.crow.nl/thema-s/informatiemanagement/bim-producten/uitwisselingsprotocol-voor-areaalgegevens-1

OTL

Betreft provinciale uniforme standaardisatie in de uitvraag van data en ontvangst daarvan en de standaardisatie van aanleg- en/of beheer eigenschappen aan objecten. De projectorganisatie en de beheerder kunnen hiermee eenduidig randvoorwaarden meegeven en uniforme data/informatie ontvangen bij projecten. De BIM-beheerderstaak (IM-beheersingstaak) wordt hiermee overzichtelijker. IMBOR LD:https://github.com/Stichting-CROW/imbor/https://github.com/Stichting-CROW/imbor/issuesHandleiding en Demo:https://stichting-crow.github.io/imbor/handleiding-otl/https://www.crow.nl/blog/januari-2020/imbor-als-linked-data

Training BIM Coach | Basis opleiding BIM professional

De BIM leermiddelen bestaan uit de Basisopleiding BIM Professional en de BIM-Game. Alle middelen zijn zodanig gemaakt dat de BIM Coach, die een training BIM Coach heeft gehad en lid is van het netwerk BIM Coaches, de opleiding en BIM Game zelf kan verzorgen. https://www.crow.nl/cursussen?searchtext=bim