Onderzoeksagenda Slimme Voertuigen en Toekomstbestendige Infrastructuur

Het project heeft veel kennisproducten voor de decentrale wegbeheerders opgeleverd over ADAS/ISA waarmee zij de effecten van nieuwe voertuigtechnologie op de infrastructuur op waarde kunnen schatten. De producten zijn: Slimme voertuigen op toekomstbestendige wegen (maart 2020); Roos van ADAS (november 2020); Handreiking ISA (maart 2021); Rijtaak ondersteunende systemen (ADAS) en weginrichting (juni 2021); Onderzoekagenda ‘slimme […]