Loket Duurzaam GWW

Het loket is het aanspreekpunt voor deelnemers aan en geïnteresseerden in het Manifest Duurzaam GWW 2030. Het fungeert als vraagpunt en helpdesk, faciliteert de website, een nieuwsbrief en organiseert gezamenlijke activiteiten. Vragen die binnenkomen bij het loket, worden zo goed mogelijk doorgeleid naar deskundigen in de aangesloten organisaties. Zelf adviseert het loket niet.DGWW 2030 helpt […]

Managing Public Space

Met Managing Public Space (MPS) krijgt het beheer van openbare ruimte en infrastructuur een wetenschappelijk karakter. Het project legt een wetenschappelijk fundament voor het vakgebied beheer. Vanuit een meer integrale visie kijken naar transformatie- en beheervraagstukken. Als gevolg daarvan wordt het vakgebied professioneler, beheer integraal ingesteld over de verschillende beleidsvelden, beheer een volwaardige studierichting en […]

Infra Innovatie Netwerk

Het Infra-Innovatie Netwerk (IIN) is het netwerk voor innovaties in de Nederlandse gww-/infrasector. Het Infra-Innovatie Netwerk organiseert bijeenkomsten, nieuwsbrieven, oproepen en de online community/website. Het netwerk wordt financieel gesteund door de 12 provincies, de gemeenten Breda, Den Haag, Groningen en Zoetermeer en het Fonds Fysieke Leefomgeving. CROW ondersteunt het netwerk. https://innovatie-infra.crow.nl/content/infra-innovatie-netwerk

iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is het kennisportaal voor professionals binnen assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken. https://www.iampro-portaal.nl/

Bouw Informatie Raad

Vaste bijdrage van het VBB aan het BIM loket. Voor activiteiten en dergelijke wordt naar de website verwezen. www.bouwinformatieraad.nl

Asfalt-Impuls

Het programma Asfalt-Impuls wil een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Vrijwel alle belangrijke wegen bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. De doelstelling van het Asfalt-Impuls programma is het verlengen van de levensduur van onze wegen. Dat moet leiden tot lagere onderhoudskosten en […]