‘Als je uniformiteit niet bekrachtigt, gaat er veel tijd en energie verloren’

De functie van Desmond du Parand, senior adviseur ondergrondse infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland, bestaat uit veel verschillende rollen. Op alle onderwerpen zorgt hij voor verbinding en staat hij voor samenwerking. Hij richtte de themagroep ondergrondse infrastructuur op, nóg een rol die hem past als een handschoen.

Wie ben jij?  

Ik ben senior adviseur ondergrondse infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland. Een unieke baan, want de andere provincies kennen deze functie nog niet. Ik heb veel verschillende rollen binnen deze functie. Een grote rol is die van verandermanager, want ik zorg voor een andere kijk op ondergrondse infrastructuur als onderdeel van de provinciale opgaven. Voorheen werden kabels en leidingen als een probleem gezien en lagen ze altijd in de weg bij het realiseren van een project. Die opvatting probeer ik te veranderen, zodat de ruimtelijke benadering van boven- en ondergrond integraal benaderd wordt om het project goed te kunnen uitvoeren. Daarbij verzorg ik het relatiemanagement met de netbeheerders en de waterschappen, geef ik sturing aan verschillende procesveranderingen, zit ik bijeenkomsten voor en geef ik webinars. Van het bestuur tot de operatie buiten, ik probeer altijd verbinding te maken.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik zag provincies enorm worstelen met het vraagstuk: Hoe moeten we met onze projecten omgaan, zodat we een beter resultaat krijgen, met minder vertraging en minder kosten als gevolg van kabels en leidingen? Ik heb hiervoor de themagroep ondergrondse infrastructuur opgericht, ondersteund door het Vakberaad. Het lijkt mij zinvol dat elke provincie ‘iets’ inricht voor dit belangrijke vraagstuk. In de themagroep ondergrondse infrastructuur is elke provincie vertegenwoordigd.

Waar houdt de themagroep ondergrondse infrastructuur zich mee bezig?

De ene provincie is de andere niet, denk aan inrichting van het gebied, dichtheid van de bevolking, et cetera, maar het doorlopen van het verleggingsproces van kabels en leidingen is wél gelijk. Door samenwerking tussen provincies en de netbeheerders worden problemen in de aanloop en tijdens de uitvoering van een project in een vroeg stadium overlegd, vastgesteld en daarmee beheersbaarder. We gaan starten  met het ontwikkelen van ‘proces-bouwblokken’. Deze bouwblokken vormen de basis voor een bepaald onderdeel, zoals een procesleidraad en een uitvoeringsprotocol.  De bouwblokken zijn de handvatten voor de hoofdlijnen, wat zorgt voor uniformiteit over alle provincies heen. Elke provincie kan hier op zijn eigen manier en tempo mee aan de slag. Waarom we het niet specifieker maken? Omdat elke provincie zijn eigen organisatie, cultuur, processen en bestuur heeft. Uniformiteit is heel krachtig, maar als dit te ver in detail wordt uitgewerkt, wordt het moeilijker te implementeren. De eerste bouwblokken worden eind 2022 opgeleverd. Dat de provincie Zuid-Holland dit al heeft uitgewerkt en geïmplementeerd de afgelopen jaren weerhoudt Desmond er niet van om meer uniformiteit te bereiken voor andere provincies.

Waarom is dit relevant voor de provincies?

De ondergrondse infrastructuur wordt een steeds belangrijker en groter onderdeel van de provinciale én andere maatschappelijke opgaven. De boven- en ondergrond worden steeds voller en de afstemming tussen alle partijen complexer, mede door bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatadaptatie. Door samen te werken kunnen provincies van elkaar leren, elkaar helpen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Het Vakberaad is daarbij een belangrijk instrument. De uiteindelijke uniformiteit gaat niet alleen de provincies helpen, maar ook de netbeheerders en waterschappen. We hebben de komende 25 jaar een grote uitdaging met de energietransitie, klimaatadaptatie en überhaupt de ruimtelijke inpassing van alle andere maatschappelijke uitdagingen. Als je dat niet met uniformiteit bekrachtigt, dan gaat er veel tijd en energie verloren. Uiteindelijk ligt er een plan voor een platform waarop de provincies, de netbeheerders, Rijkswaterstaat en de waterschappen alle ruimtelijke ontwikkelingen delen. Zover is het nog niet, eerst de bouwblokken.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...