‘Als je uniformiteit niet bekrachtigt, gaat er veel tijd en energie verloren’

De functie van Desmond du Parand, senior adviseur ondergrondse infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland, bestaat uit veel verschillende rollen. Op alle onderwerpen zorgt hij voor verbinding en staat hij voor samenwerking. Hij richtte de themagroep ondergrondse infrastructuur op, nóg een rol die hem past als een handschoen.

Wie ben jij?  

Ik ben senior adviseur ondergrondse infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland. Een unieke baan, want de andere provincies kennen deze functie nog niet. Ik heb veel verschillende rollen binnen deze functie. Een grote rol is die van verandermanager, want ik zorg voor een andere kijk op ondergrondse infrastructuur als onderdeel van de provinciale opgaven. Voorheen werden kabels en leidingen als een probleem gezien en lagen ze altijd in de weg bij het realiseren van een project. Die opvatting probeer ik te veranderen, zodat de ruimtelijke benadering van boven- en ondergrond integraal benaderd wordt om het project goed te kunnen uitvoeren. Daarbij verzorg ik het relatiemanagement met de netbeheerders en de waterschappen, geef ik sturing aan verschillende procesveranderingen, zit ik bijeenkomsten voor en geef ik webinars. Van het bestuur tot de operatie buiten, ik probeer altijd verbinding te maken.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik zag provincies enorm worstelen met het vraagstuk: Hoe moeten we met onze projecten omgaan, zodat we een beter resultaat krijgen, met minder vertraging en minder kosten als gevolg van kabels en leidingen? Ik heb hiervoor de themagroep ondergrondse infrastructuur opgericht, ondersteund door het Vakberaad. Het lijkt mij zinvol dat elke provincie ‘iets’ inricht voor dit belangrijke vraagstuk. In de themagroep ondergrondse infrastructuur is elke provincie vertegenwoordigd.

Waar houdt de themagroep ondergrondse infrastructuur zich mee bezig?

De ene provincie is de andere niet, denk aan inrichting van het gebied, dichtheid van de bevolking, et cetera, maar het doorlopen van het verleggingsproces van kabels en leidingen is wél gelijk. Door samenwerking tussen provincies en de netbeheerders worden problemen in de aanloop en tijdens de uitvoering van een project in een vroeg stadium overlegd, vastgesteld en daarmee beheersbaarder. We gaan starten  met het ontwikkelen van ‘proces-bouwblokken’. Deze bouwblokken vormen de basis voor een bepaald onderdeel, zoals een procesleidraad en een uitvoeringsprotocol.  De bouwblokken zijn de handvatten voor de hoofdlijnen, wat zorgt voor uniformiteit over alle provincies heen. Elke provincie kan hier op zijn eigen manier en tempo mee aan de slag. Waarom we het niet specifieker maken? Omdat elke provincie zijn eigen organisatie, cultuur, processen en bestuur heeft. Uniformiteit is heel krachtig, maar als dit te ver in detail wordt uitgewerkt, wordt het moeilijker te implementeren. De eerste bouwblokken worden eind 2022 opgeleverd. Dat de provincie Zuid-Holland dit al heeft uitgewerkt en geïmplementeerd de afgelopen jaren weerhoudt Desmond er niet van om meer uniformiteit te bereiken voor andere provincies.

Waarom is dit relevant voor de provincies?

De ondergrondse infrastructuur wordt een steeds belangrijker en groter onderdeel van de provinciale én andere maatschappelijke opgaven. De boven- en ondergrond worden steeds voller en de afstemming tussen alle partijen complexer, mede door bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatadaptatie. Door samen te werken kunnen provincies van elkaar leren, elkaar helpen en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. Het Vakberaad is daarbij een belangrijk instrument. De uiteindelijke uniformiteit gaat niet alleen de provincies helpen, maar ook de netbeheerders en waterschappen. We hebben de komende 25 jaar een grote uitdaging met de energietransitie, klimaatadaptatie en überhaupt de ruimtelijke inpassing van alle andere maatschappelijke uitdagingen. Als je dat niet met uniformiteit bekrachtigt, dan gaat er veel tijd en energie verloren. Uiteindelijk ligt er een plan voor een platform waarop de provincies, de netbeheerders, Rijkswaterstaat en de waterschappen alle ruimtelijke ontwikkelingen delen. Zover is het nog niet, eerst de bouwblokken.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...
Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...