Dick Stoelhorst (KPCV): “met goede procesafspraken over constructieve veiligheid kunnen calamiteiten worden voorkomen”.

Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in de bouwsector. Dick heeft zelf een technische achtergrond in de civiele techniek.

Wil je het kennisplatform introduceren?

KPCV zorgt ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden om constructieve veiligheid te borgen en zo calamiteiten te voorkomen. Het is een managementtool die ervoor zorgt dat alle betrokken partijen, van opdrachtgevers tot toeleveranciers en van ontwerpers tot opdrachtnemers hun verantwoordelijkheden goed begrijpen en nakomen, ongeacht hun specialisatie. Gestart met negen partijen, is de ontwikkeling van het kennisportaal hard gegaan. Inmiddels hebben zich 56 partijen aangesloten.

Waar hebben we het KPCV voor nodig? 

Denk maar aan de parkeergarage van Eindhoven Airport, die in 2017 instortte. Of het ongeval in 2003 in Maastricht, waarbij een aantal balkons zijn ingestort, met twee doden tot gevolg. Constructiefouten in onze hoogontwikkelde samenleving? We weten heel goed hoe we alles moeten tekenen, berekenen en uitwerken. En toch, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, gebeuren er af en toe dingen die niet mogen gebeuren. En dat zit hem in de manier waarop we met elkaar samenwerken, met elkaar afspraken maken. Dingen regelen in contracten. Er is behoefte aan beter beschikbare informatie over de risico’s in alle bouwfasen en hoe je met borgingsacties calamiteiten voorkomt.

Opdrachtgevers, waaronder dus de provincies, gaan er van uit dat die dingen impliciet gewoon goed geregeld zijn. Maar in de praktijk is dat weerbarstiger. Wordt KPCV toegepast, dan  komen we tot goede onderlinge afspraken. Vanaf het initiatief van een project tot aan het gebruik in verschillende fases. Hoe regel je dat nou goed met elkaar? Dat doen we binnen KPCV.

Het kennisportaal moeten we zien als een management tool, begrijpen wij…

Wij hameren erop dat constructieve veiligheid een ketenverantwoordelijkheid is. Constructieve veiligheid is niet iets van alleen de constructeur, alleen de aannemer of alleen de opdrachtgever. Ze spelen allemaal hun rol in dat spel. Samen.

Constructieve veiligheid rust op drie pijlers. Het is belangrijk om competent personeel te hebben met de juiste kennis en ervaring. Ook is een transparante bedrijfscultuur cruciaal, een cultuur waarin mensen elkaar kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden (Safety culture ladder). Daarnaast moet sprake zijn van een goed georganiseerd proces, dat is de rol van KPCV.

Het kennisportaal richt zich niet alleen op nieuwbouw, maar ook op bestaande constructies en renovaties. Er worden ook aanbevelingen gedaan hoe bij verschillende contractvormen de verantwoordelijkheden kunnen variëren, afhankelijk van de rol van de betrokken partijen.

De website van KPCV is een belangrijk communicatiemiddel zeg je…

Daar vind je alle belangrijke informatie over constructieve veiligheid in een notendop. Sinds 2021 bieden we bijvoorbeeld online kennisscans aan. Je kunt een persoonlijke scan doen, waarbij je je eigen kennis toetst aan de hand van een tiental meerkeuzevragen. Je selecteert je rol in het proces en beantwoordt de vragen. Een andere scan is de teamscan. Hiermee kan een projectteam checken in hoeverre de betrokken projectpartners zich bewust zijn van hun invloed op en medeverantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid. De teamleider toont het resultaat van de scan in een matrix. Erg handig. De Rijksgebouwendienst heeft de projectteamscan op onze site al tot standaard procedure vastgesteld.

Is er nog iets dat je hier wenst te bespreken? 

Nou, ik wil nog even de aandacht vestigen op een nieuwe online tool die we later dit jaar gaan introduceren. BORGR gaat deze tool heten. Het is een initiatief van Dura Vermeer, en die tool is erop gericht om voor een specifieke project, door alle fasen heen, de verantwoordelijkheid voor constructieve veiligheid goed te regelen. Je kunt pas verder met een volgende fase als je alle belangrijke punten in een eerdere fase hebt afgerond. In het vierde kwartaal van dit jaar is deze tool beschikbaar op onze website.

Klik hier voor de website van het KPCV.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...