“Laten we elkaar blijven uitdagen steeds lager te gaan in de uitstoot van CO2.”

Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar de ambities van het programma en de relevantie voor de provincies.

Neem ons even mee naar je rol binnen het transitiepad Duurzame Wegverhardingen…

Ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat. Mijn rol is die van transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Vanuit de Rijksoverheid ben ik verantwoordelijk om in de keten met mede-overheden, marktpartijen, leveranciers en kennisinstituten samen de slag te maken om de duurzaamheidsambities – die we hebben gesteld voor 2030 – te realiseren.  

Sinds wanneer ben je in deze rol betrokken?

Ik ben 1 juni 2022 begonnen in deze rol en gestart met veel luisteren. Luisteren naar wat er al gebeurt. Kennismaken met veel verschillende mensen. We zijn nu volop aan de slag om ook met de provincies kennis te maken. Wat voor mij heel erg belangrijk is om in verbinding te komen met medeoverheden. De provincies gaan al mee in de duurzaamheidsdoelstellingen. Om klimaatcentraal en circulair te kunnen worden, zullen we zoveel mogelijk circulair moeten gaan werken. Provincies hebben daarom ook de Ambitiebepaling PKCI ondertekend.  

We hebben het over Duurzame Wegverhardingen. Waar moeten we daarbij aan denken?

Denk aan levensduurverlengende maatregelen voor bestaande wegen, zoals verjongingsmiddelen die het wegdek vernieuwen en de weg langer duurzaam maken. Ook streven wij naar hoogwaardig hergebruik van bestaande materialen, waarbij we hopen het hergebruikpercentage te verhogen naar 60 – 70%. Het betreft overigens niet alleen de aanpak van bestaande wegen, maar ook het ontwerpen en de aanleg van nieuwe wegen. Er dient volop aandacht te zijn voor lokale bouwstoffen, toekomstvaste mengsels en waterbeheersing voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Welke uitdagingen liggen er op het transitiepad Duurzame Wegverhardingen?

Volgens mij is het goed eerst te inventariseren wat provincies doen en waar zij mee bezig zijn. Ik vind het vooral belangrijk in de transitie om ook oog te hebben voor het bestaande en hoe dat nu georganiseerd is. De provincies zijn al redelijk goed verbonden met gemeenten. Dat is goed om te constateren, want juist ook samen met gemeenten kunnen we als overheid veel duurzaamheidswinst behalen.

Eén is dus: goed luisteren. Wat gebeurt er nu? Waar zijn ze mee bezig? En twee is te kijken hoe we dan samen kunnen optrekken om die duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Met alle inspanningen, risico’s en uitdagingen van dien.

Waarom is het programma relevant voor de provincies? 

Ik vind de provincies bijzonder belangrijk. Niet alleen bezitten ze meer dan 20 procent van het hele wegenareaal binnen Nederland. Zij zijn ook de echte verbinders. Verbinders binnen de overheid; meer specifiek met het ministerie van I&W en met de gemeenten. En uiteraard verbinders met de marktpartijen. De provincies werken mee aan het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze die bijdraagt aan het versneld verduurzamen. Daarbij is kennisontwikkeling en kennisdeling een must om met de vastgestelde route ons gezamenlijk einddoel te halen in 2030.   

Heb je nog aanvullingen van jouw kant?  

Wij zijn nu druk bezig om na te denken hoe we die regierol goed kunnen pakken. Zodat we de juiste beweging op het juiste moment in de markt kunnen gaan maken. Dat klinkt mooi en logisch maar ik wil er ook voor zorgen dat de sector meer de beschikking krijgt over duurzame (onderhouds)maatregelen. Daar waar markt een duwtje nodig heeft, wil ik de condities creëren die werkelijk slimme en toekomstvaste oplossingen mogelijk maken.

Vooruit kunnen denken en delen en koplopers extra belonen. Zit je nog lager dan anderen in emissiesuitstoot? Dat vinden wij super. Laten we elkaar blijven uitdagen steeds lager te gaan in de uitstoot van CO2.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...