Jan Maurix: ‘Eindelijk is er een jaarplan voor assetmanagement’

Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden onderweg, maar ziet nu al veranderingen in de onderwerpen waarmee het themaberaad zich bezighoudt.

Vanuit welke rol ben je voorzitter geworden?

Bij de provincie Noord-Brabant werk ik inmiddels 15 jaar, waarvan een jaar of 12 als programmaleider. Toen de Club van Utrecht werd opgericht ben ik direct ingestapt namens mijn provincie. Ik was enthousiast over het gedachtegoed over assetmanagement. Op zeker moment ben ik overgestapt naar het Vakberaad. In het themaberaad bleef het mij te operationeel en een herhaling van zetten; de bezetting van het themaberaad wisselde zo vaak dat we telkens opnieuw bij nul konden beginnen met uitwisseling van ervaringen en inzichten. Maar ik vind: als je ergens kritiek op hebt, moet je ook met oplossingen komen. Na een aantal gesprekken met mensen uit het Vakberaad en themaberaad heb ik voorgesteld om de voorzitter van het themaberaad te worden.

Gaat er met jouw komst iets veranderen?

Er is al iets veranderd. We kijken meer naar het tactisch en procesmatig deel van assetmanagement. Althans, het begin is er. We willen de stap maken naar tactisch beheer van het areaal en alles wat daarbij hoort. Daarvoor hebben we nu voor het eerst een gezamenlijk jaarplan opgesteld. Tijdens het laatste overleg van het themaberaad stond het opstellen en beheren van het assetmanagementplan op de agenda. We kijken naar de totale opgave: hoe vorm je dat om tot een degelijk assetmanagementbeheerplan?

Ik merk nu al dat er nieuwe energie in het themaberaad zit. Iedereen is bereid om toe te groeien naar het niveau dat we voor ogen hebben. Meer oog voor de lange termijn, integraal de assets beschouwen. Niet alleen naar je wegen, je bomen of je fietspaden kijken, maar naar je totale opgave. Wat staat je als provincie te doen?

Wat kan men van jou als voorzitter verwachten?

Ik ben best strak in de leer. Management is een serieus vak, dus ook dit voorzitterschap neem ik serieus. Sinds mijn voorzitterschap ben ik onderdeel van het kernteam PKCI, Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur. Een logische stap. Als je je areaal integraal wilt aanpakken, moet je verder kijken dan asfalt en beton. Om diezelfde reden zoek ik aansluiting bij CROW en WOW.

Wat staat er de komende tijd op de agenda van het themaberaad?

De ene provincie heeft een doorkijk van tien jaar, de andere van vijf. Dat willen we, ook met het oog op het TNO-rapport Vervangingsopgave, meer stroomlijnen.

Een ander agendapunt is het rollenspel: wie is de asset owner, wie de asset manager en wie de serviceprovider? Ook in die rolverdeling streven we naar eenheid bij de verschillende provincies.

De risicoparagraaf is binnen het assetmanagement nog wel een zoektocht. Op objectniveau weten we het wel, de technische risico’s kunnen we prima benoemen. Met elkaar willen we ontdekken welke andere risico’s je als eigenaar georganiseerd wilt hebben. Verder willen we het lineaire beheer van objecten doorontwikkelen naar een integraal beheer voor de complete openbare ruimte. We zullen met elkaar een bredere kijk op de openbare ruimte moeten ontwikkelen. Veel beheer is nu nog gericht op instandhouden van het areaal ten behoeve van de auto. Managing Public Space gaat over meer; de auto is daar slechts een onderdeel van. Het themaberaad is de plek bij uitstek om provincies mee te krijgen in dat gedachtengoed. Over twee jaar hoop ik dat wij als volwaardig adviesorgaan worden gezien.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...