Managing Public Space: veel activiteiten die de provincies raken!

Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de stichting Managing Public Space worden georganiseerd: de masterclasses, een info-bijeenkomst voor provincies en de komende WUR-cursussen.

Kun je aangeven waar Managing Public Space de verbinding maakt met de provincies?

Er gaat veel budget om in het beheer van openbare ruimte en infrastructuur, en dit kan als een investeringsmachine worden gebruikt voor de transitie die we in de openbare ruimte en infrastructuur moeten ondergaan. Beheerders die binnen de provincies werken moeten echter over nieuwe kennis beschikken om deze veranderingen effectief aan te pakken. Hoewel er al veel kennis is, ontbreekt een wetenschappelijk perspectief op dit gebied. Managing Public Space wil hierin voorzien door wetenschap en praktijk samen te brengen. Het doel van Managing Public Space is om een leerstoel in te richten met een universitair hoofddocent om het beheer van openbare ruimte wetenschappelijk te versterken.

Jullie organiseren dit najaar weer de masterclasses. Wat is het onderwerp van dit jaar?

Managing Public Space organiseert jaarlijks een reeks masterclasses waarbij we onderwerpen behandelen die door sponsoren worden voorgesteld. Na Circulair Beheer en Belevingsgestuurd Beheer is dit jaar het thema van de masterclasses ‘Maatschappelijk Beheer’. We richten ons op een vraag vanuit de gemeente Zwolle, namelijk ‘welke relatie is er tussen het beheren en onderhouden van de openbare ruimte en de sociaal maatschappelijke opgaven?’ In de praktijk is er een grote kloof tussen het fysieke en sociale domein, zowel in cultuur alsook in taal. Maar ook de wijze van financiering en focus vergroten deze kloof.

In de masterclasses wordt het thema ‘Maatschappelijk beheer’ vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken belicht. Wetenschappers uit binnen- en buitenland leveren hieraan hun bijdragen. Het doel is om nieuwe inzichten te bieden en te debatteren over de maatschappelijke impact van de openbare ruimte. Voor de provincies ook een interessant thema omdat maatschappelijke beleidsopgaven steeds meer van invloed zijn op de provinciale taakgebieden.
De masterclasses zullen in de herfst plaatsvinden. De eerste masterclass staat gepland op 5 oktober, en in totaal zijn er vier masterclasses en een slotdebat gepland. Deze bijeenkomsten zorgen voor een diepgaande discussie over maatschappelijk beheer en de veranderingen in de openbare ruimte.

Klik hier voor meer informatie.

Er komt ook een info-bijeenkomst voor provincies aan. Wat is het doel hiervan?

De provincies (via het Vakberaad Beheer en Bouw) en leden van SPIN (Strategisch Provinciale Infrastructuur Netwerk) zijn uitgenodigd op 18 oktober voor een online bijeenkomst over Managing Public Space. Het doel is om uit te leggen wat het MPS initiatief inhoudt, waarom het wordt uitgevoerd en waarom provincies hierbij een heel belangrijke rol spelen. Er wordt gekeken naar welke vraagstukken er spelen op provinciaal niveau. Het doel van de info-bijeenkomst is niet alleen informatie delen, maar ook inzichten en vragen van provincies verzamelen om de wetenschappelijke ontwikkeling verder te ondersteunen.

Samen met de Wageningen universiteit worden cursussen aangeboden. Welke zijn dat?

Het cursusprogramma Managing Public Space wordt georganiseerd in samenwerking met Wageningen University (WUR). Binnen het programma richten 3 complementaire cursussen zich op verschillende aspecten van beheer van openbare ruimte en infrastructuur. Wat deze cursussen uniek maakt, is dat zowel studenten als professionals deelnemen, waardoor er een inspirerende uitwisseling van kennis en perspectieven plaatsvindt.

De WUR-cursussen hebben ieder een eigen thema. ‘Tijd en Schaal’ behandelt de planning en het ontwerp van openbare ruimte op verschillende tijdschalen. ‘Governance’ onderzoekt de relaties tussen verschillende fasen van projecten, terwijl ‘Planning, Ontwerp en Beheer’ zich richt op de wederzijdse invloeden van ontwerp en beheer.

Interesse in deelname aan de WUR-cursussen? Schrijf je in!

De eerstvolgende cursus, ‘Planning, Ontwerp en Beheer’, begint op 30 oktober en loopt tot 21 december. Deze cursussen zijn toegankelijk voor zowel studenten als professionals uit verschillende beheersectoren en ze stimuleren samenwerking en bredere analyses.

Geïnteresseerden vinden op onze website meer informatie over de cursus ‘Planning, Ontwerp en Beheer’ en kunnen zich ook direct aanmelden. Zowel studenten als professionals die hun kennis willen vergroten en bijdragen aan het effectieve beheer van de openbare ruimte zijn van harte welkom!

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...