Samenwerking CROW met de provincies: ‘Wij zijn de primaire afnemer van de kennis die ontwikkeld wordt’.

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer & Bouw. We spreken hem over de samenwerking tussen CROW en de provincies, die onlangs in juridische zin is veranderd.

Hoe loopt de samenwerking op dit moment? 

Ontzettend goed. Ik ben heel blij met het Vakberaad en met de samenwerking die wij hebben. Want je doet als twaalf provincies allemaal iets anders, maar grotendeels tóch hetzelfde. Iedere provincie is uniek, maar we hebben ook heel veel gemeen. Zeker in dit vakgebied. Iedereen heeft provinciale wegen en bij provinciale wegen is veel gestandaardiseerd of vergelijkbaar. Dus we komen vaak dezelfde uitdagingen tegen. En dan is het logisch en slim om daar gezamenlijk aan te werken. Je gaat niet twaalf keer het wiel uitvinden, maar je leert van elkaar.

Zou je jullie werk met nóg meer partijen kunnen delen?

In principe is alles wat het Vakberaad, of eigenlijk het kennisprogramma Beheer en Bouw Infrastructuur, bedenkt of maakt publiek beschikbaar. Een deel van ons werk heeft natuurlijk veel raakvlakken met Rijkswaterstaat en gemeenten, die ook wegbeheerder zijn. Omdat CROW ook voor gemeenten en Rijkswaterstaat op dit vlak bezig is, zijn zij heel goed in staat om de overlap te zien. En ervoor te zorgen dat er gecombineerd wordt in plaats van dubbel gedaan.

De samenwerking is niet lang geleden om juridische redenen veranderd?

De reden daarvoor is praktisch en juridisch van aard. Wij hadden een samenwerkingsvorm, waarbij wij als provincies aan CROW ieder jaar geld overmaakten om activiteiten uit te voeren. Dat bleek juridisch onvoldoende geborgd. Nu zijn we overgegaan op een subsidierelatie. Geen facturering, maar het verstrekken van een subsidie voor het ontwikkelen van kennis in het algemene belang. Elke provincie verstrekt een subsidie aan CROW, ten behoeve van het Kennisprogramma Beheer en Bouw Infrastructuur.

Wat betekent dit concreet voor de provincies?  

Bij het aangaan van een subsidierelatie sta je iets meer op afstand, dus het initiatief ligt meer bij CROW. Met de subsidie ontwikkelt CROW kennis die wij als provincies en andere overheden in Nederland kunnen benutten om ons werk beter te doen. Wij ondersteunen dat initiatief, en voorzien CROW van inhoudelijke input. Uiteindelijk zijn wij de primaire afnemer van de kennis die ontwikkeld wordt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het met de provincies en met CROW fantastisch gaat verlopen. En dat we weer tien jaar lang geweldige kennis kunnen ontwikkelen waarmee Nederland zijn voordeel kan doen in het ruimtelijke domein.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...