‘Collega’s uit verschillende provincies kunnen elkaar makkelijker vinden’

Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven provincies zijn al aangehaakt en Hans streeft naar een vertegenwoordiging van alle provincies. Hij vertelt welke onderwerpen langskomen in dit themaberaad.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Vanuit het Vakberaad ontstond de wens voor het oprichten van een themaberaad met elektrische installaties als onderwerp. Omdat ik binnen de provincie Limburg projectleider ben voor de elektrische systemen werd mij gevraagd de groep samen te stellen. De groep is nog startende – het eerste stafberaad vond plaats in mei – maar de animo voor deelname valt zeker niet tegen. Zeven provincies doen al mee, en ik wil de groep uitbreiden totdat alle provincies betrokken zijn.

Waar houdt het themaberaad E-installaties zich mee bezig?

Met onderwerpen als openbare verlichting, pompgemalen, kantwegsystemen, calamiteitendoorsteken, camera’s en overkoepelende thema’s, die deze onderwerpen raken. We benoemen de zaken die binnen de provincies spelen. Denk bijvoorbeeld aan installatieverantwoordelijkheid. Elke wegbeheerder in elke provincie heeft hiermee te maken. Daarom was dit het gespreksthema tijdens de tweede sessie van het themaberaad. De provincie Noord-Brabant gaf een presentatie over installatieverantwoordelijkheid zodat de aanwezige deelnemers een duidelijk beeld konden vormen over de uitdagingen.

Wat voor mensen zitten er in dit themaberaad?

Een combinatie van technici en beleidsmakers. Onderling stemmen we af wat we willen behandelen. Als we meer over een bepaald thema willen weten, kunnen externe partijen worden uitgenodigd. Afhankelijk van het thema probeer ik specialisten te laten aanschuiven. Behandelen we het thema openbare verlichting? Dan lijkt het me goed dat de assetbeheerder openbare verlichting erbij is.

Waarom is dit themaberaad relevant voor de provincies?

Als één provincie iets doet, dan kunnen andere provincies daarvan leren. Provincies hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Synergie is alleen maar goed. Om makkelijker kennis te delen en een netwerk op te bouwen, werken we aan een contactenlijst, toegespitst op het onderwerp elektrische installaties. Hiermee kunnen collega’s uit verschillende provincies elkaar makkelijker vinden.

Wat is de grootste opgave op het gebied van elektrische installaties voor de provincies?

Duurzaamheid is een thema wat bij alle provincies speelt. Maar omdat iedere provincie anders is georganiseerd en andere contractvormen heeft, is de uitvoering ook anders. Dat kan effectiever. Voor het beheer en verduurzamen van civiele kunstwerken bestaan complete programma’s die goed op elkaar aansluiten. Dat willen we ook voor elektrische installaties.

In eerste instantie gaan we voor kennisdelen. Hoe gaan we elektrische installaties verduurzamen, welke materialen gebruiken we, hoe gaan we om met circulariteit: dat zijn actuele vraagstukken. In hoeverre je dat kunt doorvoeren in standaardisering is nog de vraag.

Wat heeft het themaberaad tot nu toe gedaan en wat staat er op de agenda?

In mei hebben we de eerste kennismaking gehad. Toen hebben we besproken wat de thema’s voor de komende sessies kunnen zijn. Eind augustus hebben we de tweede sessie gehad waarin we hebben ingezoomd op installatieverantwoordelijkheid. In december staat de derde sessie gepland.

Ik wil de frequentie voor het themaberaad niet te hoog maken. Drie à vier keer per jaar is voldoende. Na een paar sessies weet je elkaar al veel beter te vinden. Ik wil uiteindelijk alle provincies aan boord krijgen. Iedereen die binnen de provincies te maken heeft met elektrische installaties, beleidsmatig of operationeel, is van harte welkom.

Meer weten over de themagroep Elektrische installaties? Mail naar jche.gortzen@prvlimburg.nl

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...