‘Collega’s uit verschillende provincies kunnen elkaar makkelijker vinden’

Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven provincies zijn al aangehaakt en Hans streeft naar een vertegenwoordiging van alle provincies. Hij vertelt welke onderwerpen langskomen in dit themaberaad.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Vanuit het Vakberaad ontstond de wens voor het oprichten van een themaberaad met elektrische installaties als onderwerp. Omdat ik binnen de provincie Limburg projectleider ben voor de elektrische systemen werd mij gevraagd de groep samen te stellen. De groep is nog startende – het eerste stafberaad vond plaats in mei – maar de animo voor deelname valt zeker niet tegen. Zeven provincies doen al mee, en ik wil de groep uitbreiden totdat alle provincies betrokken zijn.

Waar houdt het themaberaad E-installaties zich mee bezig?

Met onderwerpen als openbare verlichting, pompgemalen, kantwegsystemen, calamiteitendoorsteken, camera’s en overkoepelende thema’s, die deze onderwerpen raken. We benoemen de zaken die binnen de provincies spelen. Denk bijvoorbeeld aan installatieverantwoordelijkheid. Elke wegbeheerder in elke provincie heeft hiermee te maken. Daarom was dit het gespreksthema tijdens de tweede sessie van het themaberaad. De provincie Noord-Brabant gaf een presentatie over installatieverantwoordelijkheid zodat de aanwezige deelnemers een duidelijk beeld konden vormen over de uitdagingen.

Wat voor mensen zitten er in dit themaberaad?

Een combinatie van technici en beleidsmakers. Onderling stemmen we af wat we willen behandelen. Als we meer over een bepaald thema willen weten, kunnen externe partijen worden uitgenodigd. Afhankelijk van het thema probeer ik specialisten te laten aanschuiven. Behandelen we het thema openbare verlichting? Dan lijkt het me goed dat de assetbeheerder openbare verlichting erbij is.

Waarom is dit themaberaad relevant voor de provincies?

Als één provincie iets doet, dan kunnen andere provincies daarvan leren. Provincies hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Synergie is alleen maar goed. Om makkelijker kennis te delen en een netwerk op te bouwen, werken we aan een contactenlijst, toegespitst op het onderwerp elektrische installaties. Hiermee kunnen collega’s uit verschillende provincies elkaar makkelijker vinden.

Wat is de grootste opgave op het gebied van elektrische installaties voor de provincies?

Duurzaamheid is een thema wat bij alle provincies speelt. Maar omdat iedere provincie anders is georganiseerd en andere contractvormen heeft, is de uitvoering ook anders. Dat kan effectiever. Voor het beheer en verduurzamen van civiele kunstwerken bestaan complete programma’s die goed op elkaar aansluiten. Dat willen we ook voor elektrische installaties.

In eerste instantie gaan we voor kennisdelen. Hoe gaan we elektrische installaties verduurzamen, welke materialen gebruiken we, hoe gaan we om met circulariteit: dat zijn actuele vraagstukken. In hoeverre je dat kunt doorvoeren in standaardisering is nog de vraag.

Wat heeft het themaberaad tot nu toe gedaan en wat staat er op de agenda?

In mei hebben we de eerste kennismaking gehad. Toen hebben we besproken wat de thema’s voor de komende sessies kunnen zijn. Eind augustus hebben we de tweede sessie gehad waarin we hebben ingezoomd op installatieverantwoordelijkheid. In december staat de derde sessie gepland.

Ik wil de frequentie voor het themaberaad niet te hoog maken. Drie à vier keer per jaar is voldoende. Na een paar sessies weet je elkaar al veel beter te vinden. Ik wil uiteindelijk alle provincies aan boord krijgen. Iedereen die binnen de provincies te maken heeft met elektrische installaties, beleidsmatig of operationeel, is van harte welkom.

Meer weten over de themagroep Elektrische installaties? Mail naar jche.gortzen@prvlimburg.nl

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...