Data makkelijker uitwisselen en informatie sneller beschikbaar met BIM

Vanuit zijn rol als Hoofd Eenheid Advies, Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland is Mirza Milosevic betrokken bij het Vakberaad. Extra aandacht geeft hij als thematrekker aan het thema data en met name Bouw Informatie Management (BIM).

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Vakberaad?

‘Van elke provincie zijn een tweetal mensen vanuit hun MT vertegenwoordigd in het Vakberaad. Het is aan de organisatie zelf om te kiezen wie ze sturen.

Samen met mijn collega (Willem van Dalen, red.) houd ik me bezig met de onderhoudsstrategie en daarom waren wij de logische vertegenwoordiging vanuit het MT-DBI, PZH.’

Je bent thematrekker voor het thema BIM en data. Wat houdt BIM in?

‘Binnen het Vakberaad zijn er een aantal thema’s afgesproken die we belangrijk vinden voor kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Per thema zijn er twee thematrekkers aangewezen als eerste aanspreekpunt. Otto Telkamp en ik zijn de thematrekkers van het thema data en BIM. BIM gaat over digitalisering van data op het gebied van infra en het managen van deze informatie. Elektronische patiëntendossier? Eigenlijk wel, maar dan voor de infra. We hebben veel verschillende type infrastructuur, wegen, vaarwegen, groen en civiele kunstwerken als bruggen en sluizen. Wat ligt waar op de kaart, wat is de technische staat en hoe werken we data en informatie bij na beheer en onderhoud of nieuwbouw? We werken toe naar een uniforme taal en terminologie voor het beter opslaan van data en informatie en voor het makkelijker uitwisselen van data met samenwerkingspartijen.’

Waarom is BIM relevant voor de provincies?

‘Het managen van data zorgt voor efficiëntie. Als iedereen op dezelfde manier data opslaat, kunnen we het makkelijker uitwisselen en heb je informatie veel sneller bij elkaar. Dat werkt veel beter dan als informatie overal verspreid en overal anders opgeslagen staat. Als data uniform wordt ingevoerd en opgeslagen, kunnen we er makkelijker contracteisen en technische eisen aan ophangen en dat weer makkelijker delen met de markt, zoals adviesbureaus, aannemers.

Het is best ingewikkeld hoe je elk stukje infra, van een weg tot een damwand, beschrijft in de juiste software. Wat voer je daarover in? Maar als iedereen het op dezelfde manier doet, op punten en komma’s nauwkeurig, kun je informatie makkelijker uitwisselen.

Waar we met het Vakberaad de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt, is met name de eisen en juiste terminologie. Welke richtlijnen spreken we af voor contracten? Wat moet een aannemer opleveren? Niet alleen een fysiek bouwwerk, maar ook alle data die daarbij horen. En hoe moet dit worden aangeleverd? We spreken ook richtlijnen af voor de verkeersveiligheid. Nu is het tijd voor richtlijnen voor data en informatie.’

Welke mijlpalen heeft het Vakberaad al bereikt op het gebied van BIM?

‘Het ILS, Informatie Levering Specificatie, is een nieuwe bijlage dat meegaat met alle infraprojecten. Daarin staat hoe aannemers de data over het project moeten opleveren. In welk format,  etc. Als een provincie of een gemeente een contract heeft voor een soortgelijk project, kan de bijbehorende data zo worden geleverd. Zo’n document is dus erg belangrijk.’

‘Het OTL, Object Type Library, een uniforme wijze/taal voor het ‘data-technisch’ beschrijven van alle te beheren infra  objecten in de buitenruimte.’

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...