Data makkelijker uitwisselen en informatie sneller beschikbaar met BIM

Vanuit zijn rol als Hoofd Eenheid Advies, Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland is Mirza Milosevic betrokken bij het Vakberaad. Extra aandacht geeft hij als thematrekker aan het thema data en met name Bouw Informatie Management (BIM).

Hoe ben je betrokken geraakt bij het Vakberaad?

‘Van elke provincie zijn een tweetal mensen vanuit hun MT vertegenwoordigd in het Vakberaad. Het is aan de organisatie zelf om te kiezen wie ze sturen.

Samen met mijn collega (Willem van Dalen, red.) houd ik me bezig met de onderhoudsstrategie en daarom waren wij de logische vertegenwoordiging vanuit het MT-DBI, PZH.’

Je bent thematrekker voor het thema BIM en data. Wat houdt BIM in?

‘Binnen het Vakberaad zijn er een aantal thema’s afgesproken die we belangrijk vinden voor kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Per thema zijn er twee thematrekkers aangewezen als eerste aanspreekpunt. Otto Telkamp en ik zijn de thematrekkers van het thema data en BIM. BIM gaat over digitalisering van data op het gebied van infra en het managen van deze informatie. Elektronische patiëntendossier? Eigenlijk wel, maar dan voor de infra. We hebben veel verschillende type infrastructuur, wegen, vaarwegen, groen en civiele kunstwerken als bruggen en sluizen. Wat ligt waar op de kaart, wat is de technische staat en hoe werken we data en informatie bij na beheer en onderhoud of nieuwbouw? We werken toe naar een uniforme taal en terminologie voor het beter opslaan van data en informatie en voor het makkelijker uitwisselen van data met samenwerkingspartijen.’

Waarom is BIM relevant voor de provincies?

‘Het managen van data zorgt voor efficiëntie. Als iedereen op dezelfde manier data opslaat, kunnen we het makkelijker uitwisselen en heb je informatie veel sneller bij elkaar. Dat werkt veel beter dan als informatie overal verspreid en overal anders opgeslagen staat. Als data uniform wordt ingevoerd en opgeslagen, kunnen we er makkelijker contracteisen en technische eisen aan ophangen en dat weer makkelijker delen met de markt, zoals adviesbureaus, aannemers.

Het is best ingewikkeld hoe je elk stukje infra, van een weg tot een damwand, beschrijft in de juiste software. Wat voer je daarover in? Maar als iedereen het op dezelfde manier doet, op punten en komma’s nauwkeurig, kun je informatie makkelijker uitwisselen.

Waar we met het Vakberaad de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt, is met name de eisen en juiste terminologie. Welke richtlijnen spreken we af voor contracten? Wat moet een aannemer opleveren? Niet alleen een fysiek bouwwerk, maar ook alle data die daarbij horen. En hoe moet dit worden aangeleverd? We spreken ook richtlijnen af voor de verkeersveiligheid. Nu is het tijd voor richtlijnen voor data en informatie.’

Welke mijlpalen heeft het Vakberaad al bereikt op het gebied van BIM?

‘Het ILS, Informatie Levering Specificatie, is een nieuwe bijlage dat meegaat met alle infraprojecten. Daarin staat hoe aannemers de data over het project moeten opleveren. In welk format,  etc. Als een provincie of een gemeente een contract heeft voor een soortgelijk project, kan de bijbehorende data zo worden geleverd. Zo’n document is dus erg belangrijk.’

‘Het OTL, Object Type Library, een uniforme wijze/taal voor het ‘data-technisch’ beschrijven van alle te beheren infra  objecten in de buitenruimte.’

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...