Een themagroep is dé gelegenheid om met meerdere vakcollega’s informatie te delen.

Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep zich mee bezighoudt én doet een oproep aan enthousiaste vakgenoten zich aan te sluiten.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Tien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van het cluster wegaanleg naar wegbeheer en ben toen betrokken geraakt bij het Vakberaad. Momenteel ben ik thematrekker van de themagroep Groen en de themagroep Elektrische Installaties. Samen met Alex van der Heijden, de voorzitter van de themagroep Groen en Hans Görtzen, de voorzitter van de themagroep Elektrische Installaties, ben ik druk bezig deze groepen in te richten.

Waar houdt de themagroep Groen zich mee bezig?

In een nutshell: alle zaken rondom groen. Een greep uit de onderwerpen: de flora- en faunawet, de groenbeheersystematiek van CROW, de bestrijding van exoten, het beheer van faunavoorzieningen, het ecologisch bermbeheer, de bestrijding van de processierups en het kapbeleid. En zoveel meer….

Waarom is deze groep relevant voor de provincies?

Hoewel niet alle vraagstukken in elke provincie even intensief aanwezig zijn, spelen overal dezelfde issues. Het is fijn om met vakgenoten te kunnen klankborden en kennis te delen. De themagroep is een benchmark: hoe gaan andere provincies om met bepaalde situaties? Door informatie uit te wisselen kun je veel effectiever aan de slag. Denk aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De noordelijke provincies hebben hier minder mee te maken. Maar moeten zij toch tot bestrijding overgaan, dan hebben ze veel aan de kennis van de oostelijke en zuidelijke provincies over dit onderwerp.

Nog een voorbeeld: de themagroep Groen wil de bestrijding van exoten landelijk in kaart brengen. Nu volgt elke provincie nog zijn eigen koers. Wij zoeken uit hoe de afzonderlijke provincies dat doen en of het mogelijk is daar een landelijk beleid voor te maken. Het documenteren welke exoten zich waar bevinden zou een volgende stap kunnen zijn.

Was het moeilijk om een themagroep Groen samen te stellen?

We zijn vorig jaar gestart met het inrichten, middenin de coronatijd. Voordeel daarvan was dat vakgenoten makkelijk digitaal konden aansluiten. Maar nog niet alle provincies zijn vertegenwoordigd in de themagroep. Het mooiste zou zijn als er zowel een beleids- en beheer collega van iedere provincie zou aansluiten. Een bezetting van 24 personen zou dan ideaal zijn. Nu bestaat de themagroep nog slechts uit zo’n 15 personen.

Wat zitten de moeilijkheden?

De themagroep Groen is natuurlijk nieuw en nog vrij onbekend. Ter vergelijking: Civiele kunstwerken en Verhardingen bestaan al vele jaren. Vaak weten vakgenoten niet zeker of zij kunnen deelnemen in de vakgroep en/of wie er van hun provincie al deelneemt. Het heeft natuurlijk ook te maken met het ter beschikking stellen van een stukje personele capaciteit. Jammer want laten we eerlijk zijn, het beslaat enkele dagen per jaar maar levert zoveel meerwaarde in kennis en netwerken op.

Wat zou je tegen geïnteresseerde vakgenoten willen zeggen?

Sluit een keer aan bij het themaoverleg. Het is erg inspirerend om samen met ‘vakidioten’ over een onderwerp dat je aan het hart gaat te spreken. We komen zo’n twee tot drie keer per jaar bij elkaar, en veel kan nu natuurlijk ook digitaal. Soms bestaat een overleg uit een prikkelende excursie waarin we laten zien wat een provincie heeft ontwikkeld.

De themagroep is dé gelegenheid om met meerdere vakcollega’s informatie te delen. Gemeentelijk gebeurt het al, maar dat is kleinschaliger. Het is bemoedigend dat provincies elkaar op veel vlakken kunnen versterken omdat we allemaal met dezelfde problematieken te maken hebben. Het Vakberaad Beheer en Bouw is dan ook erg blij met de oprichting van het themaberaad Groen en zal er in de toekomst vaker aankloppen voor advies. 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...