Een themagroep is dé gelegenheid om met meerdere vakcollega’s informatie te delen.

Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep zich mee bezighoudt én doet een oproep aan enthousiaste vakgenoten zich aan te sluiten.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Tien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van het cluster wegaanleg naar wegbeheer en ben toen betrokken geraakt bij het Vakberaad. Momenteel ben ik thematrekker van de themagroep Groen en de themagroep Elektrische Installaties. Samen met Alex van der Heijden, de voorzitter van de themagroep Groen en Hans Görtzen, de voorzitter van de themagroep Elektrische Installaties, ben ik druk bezig deze groepen in te richten.

Waar houdt de themagroep Groen zich mee bezig?

In een nutshell: alle zaken rondom groen. Een greep uit de onderwerpen: de flora- en faunawet, de groenbeheersystematiek van CROW, de bestrijding van exoten, het beheer van faunavoorzieningen, het ecologisch bermbeheer, de bestrijding van de processierups en het kapbeleid. En zoveel meer….

Waarom is deze groep relevant voor de provincies?

Hoewel niet alle vraagstukken in elke provincie even intensief aanwezig zijn, spelen overal dezelfde issues. Het is fijn om met vakgenoten te kunnen klankborden en kennis te delen. De themagroep is een benchmark: hoe gaan andere provincies om met bepaalde situaties? Door informatie uit te wisselen kun je veel effectiever aan de slag. Denk aan de bestrijding van de eikenprocessierups. De noordelijke provincies hebben hier minder mee te maken. Maar moeten zij toch tot bestrijding overgaan, dan hebben ze veel aan de kennis van de oostelijke en zuidelijke provincies over dit onderwerp.

Nog een voorbeeld: de themagroep Groen wil de bestrijding van exoten landelijk in kaart brengen. Nu volgt elke provincie nog zijn eigen koers. Wij zoeken uit hoe de afzonderlijke provincies dat doen en of het mogelijk is daar een landelijk beleid voor te maken. Het documenteren welke exoten zich waar bevinden zou een volgende stap kunnen zijn.

Was het moeilijk om een themagroep Groen samen te stellen?

We zijn vorig jaar gestart met het inrichten, middenin de coronatijd. Voordeel daarvan was dat vakgenoten makkelijk digitaal konden aansluiten. Maar nog niet alle provincies zijn vertegenwoordigd in de themagroep. Het mooiste zou zijn als er zowel een beleids- en beheer collega van iedere provincie zou aansluiten. Een bezetting van 24 personen zou dan ideaal zijn. Nu bestaat de themagroep nog slechts uit zo’n 15 personen.

Wat zitten de moeilijkheden?

De themagroep Groen is natuurlijk nieuw en nog vrij onbekend. Ter vergelijking: Civiele kunstwerken en Verhardingen bestaan al vele jaren. Vaak weten vakgenoten niet zeker of zij kunnen deelnemen in de vakgroep en/of wie er van hun provincie al deelneemt. Het heeft natuurlijk ook te maken met het ter beschikking stellen van een stukje personele capaciteit. Jammer want laten we eerlijk zijn, het beslaat enkele dagen per jaar maar levert zoveel meerwaarde in kennis en netwerken op.

Wat zou je tegen geïnteresseerde vakgenoten willen zeggen?

Sluit een keer aan bij het themaoverleg. Het is erg inspirerend om samen met ‘vakidioten’ over een onderwerp dat je aan het hart gaat te spreken. We komen zo’n twee tot drie keer per jaar bij elkaar, en veel kan nu natuurlijk ook digitaal. Soms bestaat een overleg uit een prikkelende excursie waarin we laten zien wat een provincie heeft ontwikkeld.

De themagroep is dé gelegenheid om met meerdere vakcollega’s informatie te delen. Gemeentelijk gebeurt het al, maar dat is kleinschaliger. Het is bemoedigend dat provincies elkaar op veel vlakken kunnen versterken omdat we allemaal met dezelfde problematieken te maken hebben. Het Vakberaad Beheer en Bouw is dan ook erg blij met de oprichting van het themaberaad Groen en zal er in de toekomst vaker aankloppen voor advies. 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...
Sinds september 2022 is Jan-Pieter Eelants secretaris van de stichting Managing Public Space. Als sponsor is het Vakberaad betrokken bij de stichting. Een goed moment...
In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...