Hans van Breeden (themaberaad Assetmanagement): ‘als alle twaalf provincies het in hun eentje moeten opknappen maak je geen meters’. 

Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden de leden zich mee bezig en wat levert dit op?

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben senior adviseur provincie Fryslân bij de afdeling Provinciale Waterstaat. Namens de Provincie Fryslân ben ik lid van het themaberaad Assetmanagement. Daarnaast zit ik in het Vakberaad. Ook ben ik lid van P12, het duurzaamheidsoverleg van de twaalf provincies. 

Het themaberaad Assetmanagement, waar houdt zich dat mee bezig? 

Het is een club mensen die vanuit de twaalf provincies bezig is met het delen van kennis en het ontwikkelen van kennisproducten die ons helpen in onze dagelijkse werkprocessen.

Een klein stukje geschiedenis: voorheen heette het themaberaad Assetmanagement ‘de Club van Utrecht’. Opgericht in 2005 door een aantal provincies die de koppen bij elkaar staken om kennis te delen over assetmanagement en om te proberen zaken te ontwikkelen die daarmee te maken hadden. Naarmate de jaren vorderden – rond 2011 – ontstond er een groepje ‘koplopers’ vanuit de provincies die periodiek hun kennis met elkaar aan het delen waren. In 2012 kwam daarbij het maken van producten. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een club van alle twaalf provincies die dus die beide dingen doen. Kennis delen en producten ontwikkelen. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het iAMPro model voor assetmanagement en het beschikbaar stellen van informatie en praktijkvoorbeelden op een kennisportaal. (Nu vindbaar op www.essit.nl.)

Even voor mijn beleving: wat wordt verstaan onder assetmanagement? 

Het managen van wegen, vaarwegen, oevers, kunstwerken, sluizen, tunnels, viaducten… eigenlijk alles wat onder infrastructuur valt gedurende de gehele levensduur. Dit betekent dat je al start met assetmanagement bij de keuze om een brug aan te gaan leggen. Vervolgens hoort daar ook het onderhoud en vervanging regelen, de prestaties monitoren, tot en met het slopen en afvoeren van de brug. Het is eigenlijk het managen van de infrastructuur om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de provincie, zoals bereikbaarheid.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?

Tot vorig jaar (2022, red) hadden we 10 bijeenkomsten per jaar, waarvan er 6 gingen over het kennis delen en 4 bijeenkomsten die gingen over de producten. Dat was best een forse inspanning voor de leden van het themaberaad. We kwamen namelijk ook echt fysiek bij elkaar, op de locatie in Utrecht. We hebben er als themaberaad nu voor gekozen om 6 keer per jaar bij elkaar te komen, en om beide onderwerpen dan te combineren. 

Welke ambities heeft het themaberaad? 

Onze ambitie is dat iedereen assetmanagement op een goede en effectieve manier weet toe te passen. Onder assetmanagement verstaan we ondermeer dat we afwegingen maken op basis van een drietal aspecten: kosten, prestaties en risico’s. We gaan met gemeenschapsgeld om dat we maar een keer kunnen uitgeven. Het is de bedoeling dat we dat op een goede manier doen. De ambitie is dat iedereen dat dusdanig in de vingers heeft dat er een optimale afweging komt tussen die drie aspecten. 

Waarom is het themaberaad relevant voor de provincies? 

Je kunt iedereen elke keer opnieuw het wiel laten uitvinden. Maar het is natuurlijk heel handig dat je weet te profiteren van wat koplopers op bepaalde onderdelen bedenken. Daarmee kun je andere provincies helpen. Dat is alleen maar meegenomen. Als alle twaalf provincies het in hun eentje moeten opknappen dan maak je geen meters. 

Een voorbeeld? We hebben heel veel onderwerpen bij de kop gehad. De ene keer pak je er wel wat van mee, en de andere keer niet. We hebben het over een strategisch assetmanagement plan gehad, maar ook over prestatiemanagement en contractmanagement. Werken met gebiedscontracten, digitalisering en informatiemanagement. Allemaal onderwerpen die in ons overleg worden besproken, waarbij geldt dat het één meer in een bepaalde provincie kan spelen dan in de andere provincie. En andersom. 

Heb je nog iets toe te voegen? 

Themaberaad Assetmanagement is nu een provinciaal ‘feestje’ als ik het zo even mag noemen. Maar wat we graag zien is dat ook andere overheden aanhaken: het Rijk en de gemeenten. Er zijn twaalf provincies, dat is heel overzichtelijk. Maar assetmanagement is natuurlijk niet alleen iets voor de provincies. Het is ook voor gemeenten interessant. De kennis die wij hebben en van elkaar opsteken; het zou mooi zijn als anderen daar ook hun voordeel mee kunnen doen. 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...