‘Het mooie van het Vakberaad is dat je taken kunt verdelen’

Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar houdt deze buyer group zich mee bezig en waarom is dit van belang voor de provincies? Annemijn legt het uit.

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werk bij de provincie Gelderland als teammanager van het team Ontwerp en Realisatie Werken. Mijn team verzorgt de hele voorbereiding en uitvoering van het groot onderhoud en de nieuwbouw van onze provinciale wegen. Zodoende ben ik samen met mijn collega Richard van Wilpe bij het Vakberaad aangesloten. Richard vanuit de beheerkant, ik vanuit de bouwkant.

Ik zit nu drieënhalf jaar bij het Vakberaad en ben lid van de themagroep duurzaamheid. In de civiele techniek zijn we goed op weg, maar hebben we ook nog flinke stappen te zetten als het gaat om duurzaamheid. Op deze manier ben ik ook in de buyer group Duurzame Wegverhardingen terecht gekomen.

Waar houdt de buyer group zich mee bezig?

Een buyer group is een samenwerking tussen een aantal opdrachtgevers. Als opdrachtgever koop je veel zaken in. Wij kopen asfalt en andere materialen in, maar bijvoorbeeld ook kennis. In de buyer groep Duurzame Wegverhardingen zit een aantal opdrachtgevers bij elkaar die over een bepaalde inkoop, in dit geval dus wegverhardingen, met elkaar nadenkt over het verder verduurzamen van wegverhardingen. Wanneer dat in gezamenlijkheid gebeurt, bied je perspectief voor de markt. Als iedere opdrachtgever de inkoop en de eisen aan wegverhardingen op een andere manier doet, weten de asfaltcentrales en de aannemers niet welke ontwikkeling ze moeten inzetten. Asfaltcentrales bestaan al jaar en dag. Die zijn gebouwd met de kennis en kunde die er toen was. Maar duurzame verhardingen produceren, vraagt veel investeringen. Om andere asfaltmengels te ontwikkelen, maar ook om de centrales aan te passen of nieuw te bouwen. Als we dan niet als opdrachtgevers met één visie naar de markt komen, weten asfaltcentrales en aannemers niet waar zij aan toe zijn.

Waarom is dit relevant voor de provincies?

De provincies hebben een politieke taak. We hebben het klimaatakkoord ondertekend, waarin staat dat we uiteindelijk CO2 neutraal en circulair moeten kunnen werken. Wij vragen al jaren als opdrachtgever asfalt uit. Nu moeten en willen we duurzamer asfalt inkopen. Dat vraagt ook wat van de kennis en kunde van de provincies. Door samen op te trekken kunnen we kennis en ervaringen delen.

Is er ook een concurrentievoordeel voor de markt te halen?

De buyer groep Duurzame Wegverhardingen heeft een marktvisie en inkoopstrategie opgeleverd. Hiermee hebben wij het signaal afgegeven hoe wij denken dat we wegverhardingen kunnen verduurzamen. De markt is hier ook positief over. Hoe duurzamer en milieuvriendelijker een producent asfalt kan produceren, hoe meer gunningsvoordeel hij of zij krijgt bij een aanbesteding. Dit drukken we uit met de milieukostenindicator (MKI). We hebben in Nederland zo’n 140.000 kilometer aan wegen, van het Rijk, van de provincies en de gemeenten. We hebben samen dus ook echt wat te bieden. Daarom is het belangrijk dat we als provincies, samen met de andere opdrachtgevers, ook op dezelfde manier gaan uitvragen middels de MKI. Hierdoor ontstaat perspectief voor aannemers en centrales en willen zij meegaan in deze ontwikkeling.

Zijn alle provincies vertegenwoordigd in de buyer group?

Het kernteam van de buyer group bestaat uit Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, samen met Rijkswaterstaat. Er zijn veel provincies en gemeenten als tweede schil aangehaakt om te volgen en te gebruiken wat de buyer groep heeft opgeleverd. We hebben bewust gekozen het kernteam niet te groot te maken, om vaart te kunnen houden.

We kozen ook voor een groep om met elkaar het werk te kunnen verdelen. Er wordt veel overlegd en er is veel uitzoekwerk. Dat vraagt veel capaciteit. Het mooie van het Vakberaad is dat je taken kunt verdelen. De kennis en de resultaten deel je met elkaar. Dat is heel effectief.

Hoe wordt de kennis gedeeld?

Op de site van Pianoo zijn alle buyer groups ondergebracht, daar wordt alle opgeleverde kennis en ervaring gedeeld. En uiteraard delen we alles in het Vakberaad. In het Vakberaad zitten de managers van bouw en beheer van alle provincies. Het is ook aan die managers om hun medewerkers de opdracht te geven om hiermee actief te gaan werken. En we zijn bezig met CROW, om alles in te passen in de standaarden. De gemeenten en andere opdrachtgevers gebruiken de standaarden en richtlijnen van CROW, dus als het via CROW ook naar alle gemeenten kan worden uitgedragen wordt de olievlek weer groter.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...