‘Het mooie van het Vakberaad is dat je taken kunt verdelen’

Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar houdt deze buyer group zich mee bezig en waarom is dit van belang voor de provincies? Annemijn legt het uit.

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werk bij de provincie Gelderland als teammanager van het team Ontwerp en Realisatie Werken. Mijn team verzorgt de hele voorbereiding en uitvoering van het groot onderhoud en de nieuwbouw van onze provinciale wegen. Zodoende ben ik samen met mijn collega Richard van Wilpe bij het Vakberaad aangesloten. Richard vanuit de beheerkant, ik vanuit de bouwkant.

Ik zit nu drieënhalf jaar bij het Vakberaad en ben lid van de themagroep duurzaamheid. In de civiele techniek zijn we goed op weg, maar hebben we ook nog flinke stappen te zetten als het gaat om duurzaamheid. Op deze manier ben ik ook in de buyer group Duurzame Wegverhardingen terecht gekomen.

Waar houdt de buyer group zich mee bezig?

Een buyer group is een samenwerking tussen een aantal opdrachtgevers. Als opdrachtgever koop je veel zaken in. Wij kopen asfalt en andere materialen in, maar bijvoorbeeld ook kennis. In de buyer groep Duurzame Wegverhardingen zit een aantal opdrachtgevers bij elkaar die over een bepaalde inkoop, in dit geval dus wegverhardingen, met elkaar nadenkt over het verder verduurzamen van wegverhardingen. Wanneer dat in gezamenlijkheid gebeurt, bied je perspectief voor de markt. Als iedere opdrachtgever de inkoop en de eisen aan wegverhardingen op een andere manier doet, weten de asfaltcentrales en de aannemers niet welke ontwikkeling ze moeten inzetten. Asfaltcentrales bestaan al jaar en dag. Die zijn gebouwd met de kennis en kunde die er toen was. Maar duurzame verhardingen produceren, vraagt veel investeringen. Om andere asfaltmengels te ontwikkelen, maar ook om de centrales aan te passen of nieuw te bouwen. Als we dan niet als opdrachtgevers met één visie naar de markt komen, weten asfaltcentrales en aannemers niet waar zij aan toe zijn.

Waarom is dit relevant voor de provincies?

De provincies hebben een politieke taak. We hebben het klimaatakkoord ondertekend, waarin staat dat we uiteindelijk CO2 neutraal en circulair moeten kunnen werken. Wij vragen al jaren als opdrachtgever asfalt uit. Nu moeten en willen we duurzamer asfalt inkopen. Dat vraagt ook wat van de kennis en kunde van de provincies. Door samen op te trekken kunnen we kennis en ervaringen delen.

Is er ook een concurrentievoordeel voor de markt te halen?

De buyer groep Duurzame Wegverhardingen heeft een marktvisie en inkoopstrategie opgeleverd. Hiermee hebben wij het signaal afgegeven hoe wij denken dat we wegverhardingen kunnen verduurzamen. De markt is hier ook positief over. Hoe duurzamer en milieuvriendelijker een producent asfalt kan produceren, hoe meer gunningsvoordeel hij of zij krijgt bij een aanbesteding. Dit drukken we uit met de milieukostenindicator (MKI). We hebben in Nederland zo’n 140.000 kilometer aan wegen, van het Rijk, van de provincies en de gemeenten. We hebben samen dus ook echt wat te bieden. Daarom is het belangrijk dat we als provincies, samen met de andere opdrachtgevers, ook op dezelfde manier gaan uitvragen middels de MKI. Hierdoor ontstaat perspectief voor aannemers en centrales en willen zij meegaan in deze ontwikkeling.

Zijn alle provincies vertegenwoordigd in de buyer group?

Het kernteam van de buyer group bestaat uit Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, samen met Rijkswaterstaat. Er zijn veel provincies en gemeenten als tweede schil aangehaakt om te volgen en te gebruiken wat de buyer groep heeft opgeleverd. We hebben bewust gekozen het kernteam niet te groot te maken, om vaart te kunnen houden.

We kozen ook voor een groep om met elkaar het werk te kunnen verdelen. Er wordt veel overlegd en er is veel uitzoekwerk. Dat vraagt veel capaciteit. Het mooie van het Vakberaad is dat je taken kunt verdelen. De kennis en de resultaten deel je met elkaar. Dat is heel effectief.

Hoe wordt de kennis gedeeld?

Op de site van Pianoo zijn alle buyer groups ondergebracht, daar wordt alle opgeleverde kennis en ervaring gedeeld. En uiteraard delen we alles in het Vakberaad. In het Vakberaad zitten de managers van bouw en beheer van alle provincies. Het is ook aan die managers om hun medewerkers de opdracht te geven om hiermee actief te gaan werken. En we zijn bezig met CROW, om alles in te passen in de standaarden. De gemeenten en andere opdrachtgevers gebruiken de standaarden en richtlijnen van CROW, dus als het via CROW ook naar alle gemeenten kan worden uitgedragen wordt de olievlek weer groter.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...