‘Het Vakberaad bestaat uit mensen met kennis van zaken én toegang tot de eigen organisatie’

Coen Verhoeve was als afdelingshoofd Infrastructuur & Vastgoed voor de provincie Zeeland ruim acht jaar betrokken bij het Vakberaad Beheer en Bouw. Inmiddels heeft hij een nieuwe functie bij de provincie, waarin hij strategisch richting geeft aan maatschappelijke transities. Hij kijkt terug op een waardevolle tijd.

Hoe heb je het Vakberaad ervaren?

Het Vakberaad maakte ik ruim acht jaar mee, van 2014 tot 2022. In die tijd heb ik het zien veranderen van een beraad dat veel onderwerpen behandelde maar weinig echte afspraken maakte, naar een samenwerkingsverband dat veel bereikt. Kennis delen, inzicht krijgen hoe het bij andere provincies werkt, een snelle ingang hebben als je een vraag hebt, dat werkt prettig. De verschillende provincies hebben vaak dezelfde problemen en de korte lijntjes naar de collega’s in het land die door het Vakberaad ontstaan, zijn erg nuttig.

Bepaalde thema’s komen steeds terug op de agenda en daar zit voortuitgang in. Trekkers worden gekoppeld aan thema’s en zij brengen die onderwerpen echt verder. Denk bij assetmanagement aan de ontwikkeling van het platform iAMPro of aan het digitaliseren van data onder de noemer BIM.

Bij welke onderwerp van het Vakberaad was je betrokken?

In Zeeland hadden we al een vergaande samenwerking met Rijkswaterstaat voor een meldsysteem van gladheid op de weg. Omdat ik goed contact had met Rijkswaterstaat werd dit ‘mijn’ onderwerp bij het Vakberaad. Samen met Rijkswaterstaat en de andere provincies hebben we ervoor gezorgd dat alle provincies nu op dit systeem zijn aangesloten.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van het Vakberaad voor de provincies?

In het Vakberaad wordt snel geschakeld tussen verschillende provincies, verschillende onderwerpen en verschillende vraagstukken. Zeeland is een kleine provincie en heeft relatief weinig middelen om zelf dingen te ontwikkelen. Het Vakberaad is dan een prachtige manier om samen op te trekken. Wij hebben bijvoorbeeld veel voordeel van het landelijke opererend platform iAMPro.

Het Vakberaad bestaat uit mensen met kennis van zaken én toegang tot de eigen organisatie. Daarin schuilt de kracht van het Vakberaad en daarmee kan nog veel meer bereikt worden.

Waar kijk je met trots op terug?

Rondom duurzaamheid gebeurt in het Vakberaad veel moois. Gerrit Jansen van de provincie Drenthe zit bovenop dit onderwerp en zet circulariteit, het verduurzamen van de GWW sector en klimaatadaptatie hoog op de agenda. Laatst vertelde een collega van de provincie Gelderland vol enthousiasme op de radio hoe de provincie circulair slopen in de praktijk brengt. Zij sloopten een eigen kantoorgebouw en hergebruiken onder andere de betonplaten. Dit komt niet dankzij het Vakberaad tot stand, maar we denken wél samen na over de manier waarop circulariteit kan terugkomen in beheer en in de vervangingsopgave. En dat dit Gelderlandse voorbeeld een podium krijgt in het landelijke nieuws, dat is toch mooi?  

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...