‘Het Vakberaad bestaat uit mensen met kennis van zaken én toegang tot de eigen organisatie’

Coen Verhoeve was als afdelingshoofd Infrastructuur & Vastgoed voor de provincie Zeeland ruim acht jaar betrokken bij het Vakberaad Beheer en Bouw. Inmiddels heeft hij een nieuwe functie bij de provincie, waarin hij strategisch richting geeft aan maatschappelijke transities. Hij kijkt terug op een waardevolle tijd.

Hoe heb je het Vakberaad ervaren?

Het Vakberaad maakte ik ruim acht jaar mee, van 2014 tot 2022. In die tijd heb ik het zien veranderen van een beraad dat veel onderwerpen behandelde maar weinig echte afspraken maakte, naar een samenwerkingsverband dat veel bereikt. Kennis delen, inzicht krijgen hoe het bij andere provincies werkt, een snelle ingang hebben als je een vraag hebt, dat werkt prettig. De verschillende provincies hebben vaak dezelfde problemen en de korte lijntjes naar de collega’s in het land die door het Vakberaad ontstaan, zijn erg nuttig.

Bepaalde thema’s komen steeds terug op de agenda en daar zit voortuitgang in. Trekkers worden gekoppeld aan thema’s en zij brengen die onderwerpen echt verder. Denk bij assetmanagement aan de ontwikkeling van het platform iAMPro of aan het digitaliseren van data onder de noemer BIM.

Bij welke onderwerp van het Vakberaad was je betrokken?

In Zeeland hadden we al een vergaande samenwerking met Rijkswaterstaat voor een meldsysteem van gladheid op de weg. Omdat ik goed contact had met Rijkswaterstaat werd dit ‘mijn’ onderwerp bij het Vakberaad. Samen met Rijkswaterstaat en de andere provincies hebben we ervoor gezorgd dat alle provincies nu op dit systeem zijn aangesloten.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van het Vakberaad voor de provincies?

In het Vakberaad wordt snel geschakeld tussen verschillende provincies, verschillende onderwerpen en verschillende vraagstukken. Zeeland is een kleine provincie en heeft relatief weinig middelen om zelf dingen te ontwikkelen. Het Vakberaad is dan een prachtige manier om samen op te trekken. Wij hebben bijvoorbeeld veel voordeel van het landelijke opererend platform iAMPro.

Het Vakberaad bestaat uit mensen met kennis van zaken én toegang tot de eigen organisatie. Daarin schuilt de kracht van het Vakberaad en daarmee kan nog veel meer bereikt worden.

Waar kijk je met trots op terug?

Rondom duurzaamheid gebeurt in het Vakberaad veel moois. Gerrit Jansen van de provincie Drenthe zit bovenop dit onderwerp en zet circulariteit, het verduurzamen van de GWW sector en klimaatadaptatie hoog op de agenda. Laatst vertelde een collega van de provincie Gelderland vol enthousiasme op de radio hoe de provincie circulair slopen in de praktijk brengt. Zij sloopten een eigen kantoorgebouw en hergebruiken onder andere de betonplaten. Dit komt niet dankzij het Vakberaad tot stand, maar we denken wél samen na over de manier waarop circulariteit kan terugkomen in beheer en in de vervangingsopgave. En dat dit Gelderlandse voorbeeld een podium krijgt in het landelijke nieuws, dat is toch mooi?  

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...