‘In gezamenlijkheid schuilt onze kracht’

Hij werkte vijftien jaar bij Provincie Flevoland, waarvan tien jaar als Hoofd Ingenieursbureau afdeling Infrastructuur. In die tien jaar was Otto Telkamp ook betrokken bij het Vakberaad. Hij zag het Vakberaad uitgroeien van een groep mensen met liefde voor het vak tot een professioneel overlegorgaan met een duidelijke visie en slagkracht. De liefde voor het vak was binnen het Vakberaad altijd een constante.

Vanuit welke rol was je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werkte eerst als adjunct-hoofd bij Economische Zaken, daarna stuurde ik tien jaar het ingenieursbureau aan. Vanuit die rol was ik verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de aanleg van bruggen, wegen, sluizen. Kortom, alle nieuwbouwprojecten en het groot onderhoud op het gebied van infra. In die tien jaar was ik ook betrokken bij het Vakberaad.

Hoe heeft het Vakberaad zich ontwikkeld tot zo’n professionele speler?

Vanaf de start bestaat het Vakberaad uit een groep mensen met liefde voor hun vak. Vanuit dat enthousiasme werden heel veel verschillende onderwerpen ingebracht, zonder enige samenhang. De afgelopen jaren is er gerichter gewerkt aan een heldere koers. We zijn met thema’s en prioriteiten gaan werken. Er is een kennisprogramma opgezet en er zijn thematrekkers benoemd; leden die een aanspreekpunt zijn voor een specifiek thema of project. Dat geeft meer focus. We treden met één gezicht naar buiten. Het dient allemaal het achterliggende doel: als gezamenlijke opdrachtgever meer gaan sturen naar wat je wilt in de sector. In die gezamenlijkheid schuilt de kracht. De koers die het Vakberaad is ingeslagen is krachtig.

Bij welke projecten of activiteiten van het Vakberaad was je betrokken?

Collega Mirza Milosevic van Provincie Zuid-Holland en ik waren samen de trekkers van het thema data en met name Bouw Informatie Management (BIM). In het begin voerden we veel gesprekken over de noodzaak van het managen van data en hoever alle provincies hierin zijn. De twaalf provincies hebben allemaal hun eigen snelheid in deze ontwikkeling. Met de provincies zijn we een route overeengekomen, een aanpak van meerdere jaren. We spraken af: we krijgen eerst de basis op orde en daarna kunnen de provincies op hun eigen snelheid doorontwikkelen.

De basis op orde, dat is gelukt. We stelden een pakket van leveringsspecificaties (ILS) op die bij contracten gehanteerd wordt. Daarnaast hebben we een Object Type Library (OTL) opgesteld waarmee wordt aangegeven hoe we assets decomponeren in een gemeenschappelijke taal.

Nu zijn de verschillende provincies aan zet. Er moet daadwerkelijk met BIM gewerkt worden. Het moet een plek krijgen in de werkprocessen. Om BIM te laten slagen ontwikkelden we allerlei tools: e-learning programma’s, maatwerksessies, begeleidingstrajecten, BIM- coaches en dergelijke. De gereedschapskist staat er, het is nu aan de provincies zelf om het een plek te geven in de organisatie.

Waar kijk je met trots op terug?

Een route vinden voor BIM vond ik erg leuk om te doen. Vooral omdat er in het begin discussies zijn geweest. Moeten we dit wel willen? Wat betekent dat in de praktijk?  

Uiteindelijk hebben we toch een gezamenlijke route gevonden. Er zijn gezamenlijke stappen te nemen en daarna kunnen provincies hun eigen pad volgen met een snelheid die bij ze past. Dat dat is gelukt, daar ben ik trots op.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van het Vakberaad voor de provincies?

Als duidelijke speler en opdrachtgever van betekenis binnen de GWW (grond-, weg- en waterbouw, red.) kan het Vakberaad echt een stempel drukken op een ontwikkeling. En het onderlinge netwerk is waardevol. Wanneer je in je eigen werk ergens mee zit, hoef je alleen maar een mail rond te sturen met je hulpvraag. Deze collegiale consultatie helpt iedereen verder. Daarbij is het Vakberaad een kennisnetwerk, ik heb er veel geleerd. Ten slotte kregen we veel onderwerpen op de agenda, ook voor mensen buiten onze eigen kring. Dat is een verdienste van het Vakberaad.

Blijf je het Vakberaad in de gaten houden vanuit je nieuwe functie?

In mijn nieuwe functie, adjunct-directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), is het interessant een link met het Vakberaad te houden. Wij doen allerlei onderzoeken naar de woningbouwmarkt, maar ook naar ontwikkelingen gericht op de GWW. Wellicht kunnen we in de toekomst vragen oppakken die een rol spelen in het Kennisprogramma van het Vakberaad .

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...