‘In gezamenlijkheid schuilt onze kracht’

Hij werkte vijftien jaar bij Provincie Flevoland, waarvan tien jaar als Hoofd Ingenieursbureau afdeling Infrastructuur. In die tien jaar was Otto Telkamp ook betrokken bij het Vakberaad. Hij zag het Vakberaad uitgroeien van een groep mensen met liefde voor het vak tot een professioneel overlegorgaan met een duidelijke visie en slagkracht. De liefde voor het vak was binnen het Vakberaad altijd een constante.

Vanuit welke rol was je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werkte eerst als adjunct-hoofd bij Economische Zaken, daarna stuurde ik tien jaar het ingenieursbureau aan. Vanuit die rol was ik verantwoordelijk voor het groot onderhoud en de aanleg van bruggen, wegen, sluizen. Kortom, alle nieuwbouwprojecten en het groot onderhoud op het gebied van infra. In die tien jaar was ik ook betrokken bij het Vakberaad.

Hoe heeft het Vakberaad zich ontwikkeld tot zo’n professionele speler?

Vanaf de start bestaat het Vakberaad uit een groep mensen met liefde voor hun vak. Vanuit dat enthousiasme werden heel veel verschillende onderwerpen ingebracht, zonder enige samenhang. De afgelopen jaren is er gerichter gewerkt aan een heldere koers. We zijn met thema’s en prioriteiten gaan werken. Er is een kennisprogramma opgezet en er zijn thematrekkers benoemd; leden die een aanspreekpunt zijn voor een specifiek thema of project. Dat geeft meer focus. We treden met één gezicht naar buiten. Het dient allemaal het achterliggende doel: als gezamenlijke opdrachtgever meer gaan sturen naar wat je wilt in de sector. In die gezamenlijkheid schuilt de kracht. De koers die het Vakberaad is ingeslagen is krachtig.

Bij welke projecten of activiteiten van het Vakberaad was je betrokken?

Collega Mirza Milosevic van Provincie Zuid-Holland en ik waren samen de trekkers van het thema data en met name Bouw Informatie Management (BIM). In het begin voerden we veel gesprekken over de noodzaak van het managen van data en hoever alle provincies hierin zijn. De twaalf provincies hebben allemaal hun eigen snelheid in deze ontwikkeling. Met de provincies zijn we een route overeengekomen, een aanpak van meerdere jaren. We spraken af: we krijgen eerst de basis op orde en daarna kunnen de provincies op hun eigen snelheid doorontwikkelen.

De basis op orde, dat is gelukt. We stelden een pakket van leveringsspecificaties (ILS) op die bij contracten gehanteerd wordt. Daarnaast hebben we een Object Type Library (OTL) opgesteld waarmee wordt aangegeven hoe we assets decomponeren in een gemeenschappelijke taal.

Nu zijn de verschillende provincies aan zet. Er moet daadwerkelijk met BIM gewerkt worden. Het moet een plek krijgen in de werkprocessen. Om BIM te laten slagen ontwikkelden we allerlei tools: e-learning programma’s, maatwerksessies, begeleidingstrajecten, BIM- coaches en dergelijke. De gereedschapskist staat er, het is nu aan de provincies zelf om het een plek te geven in de organisatie.

Waar kijk je met trots op terug?

Een route vinden voor BIM vond ik erg leuk om te doen. Vooral omdat er in het begin discussies zijn geweest. Moeten we dit wel willen? Wat betekent dat in de praktijk?  

Uiteindelijk hebben we toch een gezamenlijke route gevonden. Er zijn gezamenlijke stappen te nemen en daarna kunnen provincies hun eigen pad volgen met een snelheid die bij ze past. Dat dat is gelukt, daar ben ik trots op.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van het Vakberaad voor de provincies?

Als duidelijke speler en opdrachtgever van betekenis binnen de GWW (grond-, weg- en waterbouw, red.) kan het Vakberaad echt een stempel drukken op een ontwikkeling. En het onderlinge netwerk is waardevol. Wanneer je in je eigen werk ergens mee zit, hoef je alleen maar een mail rond te sturen met je hulpvraag. Deze collegiale consultatie helpt iedereen verder. Daarbij is het Vakberaad een kennisnetwerk, ik heb er veel geleerd. Ten slotte kregen we veel onderwerpen op de agenda, ook voor mensen buiten onze eigen kring. Dat is een verdienste van het Vakberaad.

Blijf je het Vakberaad in de gaten houden vanuit je nieuwe functie?

In mijn nieuwe functie, adjunct-directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), is het interessant een link met het Vakberaad te houden. Wij doen allerlei onderzoeken naar de woningbouwmarkt, maar ook naar ontwikkelingen gericht op de GWW. Wellicht kunnen we in de toekomst vragen oppakken die een rol spelen in het Kennisprogramma van het Vakberaad .

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...