InfraTech 2023: proeven aan innovatiekracht en gedrevenheid van de provincies.

Van 17 tot 20 januari 2023 werd in Ahoy de InfraTech gehouden. Bijna 21.000 bezoekers bezochten de beurs waar alles draait om GWW. Alle provincies waren vertegenwoordigd in een gezamenlijke stand,  ‘de Provincieboulevard’.

Paul Nieuwland was namens het Vakberaad Beheer en Bouw de projectleider voor de Provincieboulevard. Hoe kijkt hij terug op de deelname aan de InfraTech?

‘Eigenlijk hadden we een valse start met de organisatie. Medio 2020 waren we begonnen met de voorbereidingen voor de InfraTech 2021 maar COVID gooide roet in het eten. Hierdoor werd de beurs uitgesteld naar 2023. In 2022 hebben we de draad weer opgepakt en zijn we samen met vertegenwoordigers van alle provincies aan de slag gegaan om op  basis van het beursthema (‘Proef de provincie’) de projectpresentaties en het theaterprogramma samen te stellen. Dat is best een klus om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en binnen de kaders van de stand ieder provincieproject te presenteren.

In een aantal workshopsessies hebben we de gemeenschappelijke ankers geformuleerd en keuzes gemaakt in provinciale projecten en presentaties. Al snel stroomde de positieve energie door iedere sessie en richting de beursdatum nam de ‘ beurskoorts’ verder toe. Heerlijk om te zien hoe iedereen gedreven en betrokken was om met de eigen provincie het beste beentje voor te zetten. Positief kritisch naar de eigen bijdrage én naar de bijdragen van andere provincies om samen een pakkend programma  neer te zetten.

In Ahoy presenteerden we ons met een imposante beurstand, inclusief theater en koffiecorner mét  barista. Het gangpad van de beurs liep dwars door onze stand en dat garandeerde een continue bezoekersstroom. Naast de beurspresentaties van iedere provincie werd in het theater dagelijks een programma georganiseerd. Provincies konden hier projecten of actuele onderwerpen verder toelichten of verdiepen. Veel beursbezoekers wisten de weg naar de presentaties te vinden. Alle presentaties zijn opgenomen en kunnen hier worden teruggekeken. De moeite waard voor iedereen die interesse heeft in de innovatiekracht en gedrevenheid van de provincies.

Ik heb in vier dagen tijd nog nooit zoveel enthousiaste, geïnteresseerde en betrokken provinciemedewerkers gezien en gesproken. Mooi om te zien hoe de collega’s op de stand met passie over hun vakgebied weten te spreken en hoe er mooie kruisbestuivingen en uitwisselingen van ervaringen tot stand zijn gekomen. Veel bezoekers waren geïnteresseerd in de provinciale projecten en vaak werden gerichte vragen gesteld en uitgebreid beantwoord. Als provincies doen we ertoe in GWW!

Ik ben enorm trots op wat we hebben neergezet met z’n allen, het aanstekelijke enthousiasme van de provinciale collega’s, de waardevolle gesprekken en het delen van kennis met collega’s vanuit het vakgebied. Collega’s zowel van overheidszijde als het bedrijfsleven bezochten ons stand. We hebben hiermee nadrukkelijk ons visitekaartje afgegeven aan iedereen werkzaam in GWW.

Is deelname aan de InfraTech 2025 weer de moeite waard? Ja natuurlijk! Als een van de grootste opdrachtgevers in GWW zijn we aan onze stand verplicht onze kennis en inzichten te delen om gezamenlijk aan toekomstige projecten en maatschappelijke uitdagingen te blijven werken. De InfraTech biedt ons daarvoor een prachtig platform.’

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...