Landelijke campagne moet meer nieuwe studenten Civiele Techniek opleveren

In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit om de instroom in de hbo-opleidingen Civiele Techniek, en in het verlengde daarvan het aantal civiel ingenieurs te vergroten. Op 15 februari jl. is er een bijeenkomst georganiseerd met een aantal grote partijen/koepelorganisaties uit de sector om de verdere invulling van de campagne te bespreken. Willem van Dalen (provincie Zuid-Holland) nam namens het Vakberaad hieraan deel. Wij stellen hem enkele vragen over het overleg.

Op dit moment wordt een landelijke campagne Civiele Techniek voorbereid door een vijftiental hogescholen die de opleiding civiele techniek geven. 

Waarom is zo’n campagne nodig?

We moeten een campagne gaan starten omdat we zien dat de instroom aan studenten die Civiele Techniek willen studeren stokt. Er melden zich te weinig nieuwe studenten aan. Als we er niets aan doen is er over een paar jaar geen enkele aanwas meer. En dat zou betekenen dat wij als provincies te kampen krijgen met een tekort aan goed geschoolde medewerkers.

Waar zou het aan liggen? Is Civiele Techniek niet sexy (meer)?

Ja, wie weet. In ieder geval moet Civiele Techniek concurreren met een heleboel andere technische opleidingen. Blijkbaar weten wij – als overheid en brancheverenigingen – de studenten momenteel niet voldoende te interesseren in Civiele Techniek.

Wat is jouw eigen achtergrond?

Ik heb een juridische opleiding genoten, dus geen technische. Maar voor mijn werk, als bureauhoofd geef ik leiding aan het beheer en het onderhoud van de infrastructuur van de provincie Zuid-Holland, zou het best logisch zijn geweest als ik wél een technische opleiding had gehad. Wij coördineren bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van de honderd – veelal op afstand bediende – beweegbare bruggen in deze provincie. Belangrijk onderdeel van onze rol als beheerder is het opdrachtgeverschap voor ingenieursbureaus en bouwbedrijven, die voor ons de aanleg realiseren en het onderhoud uitvoeren. 

Hoe ben jij betrokken bij het Vakberaad?

Het Vakberaad Beheer en Bouw is het samenwerkingsverband van alle 12 provincies. We komen bij elkaar om kennis uit te wisselen. Dat gaat best ver hoor. Als collega’s uit een andere provincie iets hebben ontwikkeld over bijvoorbeeld duurzame aanleg van wegen, dan worden die gegevens met elkaar gedeeld. Zo kunnen we daar allemaal ons voordeel mee doen. 

Hoe belangrijk is het succes van de landelijke campagne?

De nood zit hem vooral bij de ingenieursbureaus. Daar is men echt op zoek naar nieuwe medewerkers met een civieltechnische achtergrond. Wij hebben als provincies met zijn allen zo’n twee à driehonderd civiel technici in dienst. Reken bij Rijkswaterstaat zéker op nog zo’n aantal, en je ziet dat het om significante hoeveelheden civiele ingenieurs gaat. En dan tel ik die van de grote gemeenten niet eens mee. Ik wil hiermee aangeven dat het van groot belang is dat de campagne nieuwe studenten Civiele Techniek oplevert.

De hogescholen hebben ons als Vakberaad erbij geroepen, maar ook het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Bouwend Nederland, ProRail en de groep ‘Bouwen met Staal’. De hogescholen vroegen ons of wij hen (lees: de campagne) wilden ondersteunen. Dat willen we graag doen en geven ook graag de gelegenheid om de campagne aan te laten sluiten op dat wat wij zelf al doen op dit gebied. Zo zijn we als provincies weer goed vertegenwoordigd geweest op de InfraTech en proberen ook via deze vakbeurs studenten voor het vak te interesseren.

Ik vond de hogescholen wel gefocust op hun eigen opleiding. Je kreeg bijna het idee ‘als wij die opleiding Civiele Techniek niet in de lucht houden, dan stort bouwend Nederland in’. We hebben dan ook aangegeven dat samenwerking met andere studies ook een optie kan zijn. Hoewel de opleiding Bouwkunde, als je in detail kijkt, uiteraard een andere opleiding is, zou het al mooi zijn als de gemiddelde scholier interesse toont voor techniek in de vorm van bouw of infrastructuur. Als we met elkaar de handen ineen slaan om techniek interessant te maken, dan gaat Civiele Techniek daar ook van profiteren.  

Wordt het belang van Civiele Techniek onderschat?

Dat zou heel dom zijn. We staan voortdurend voor de uitdaging om nieuwe infrastructuur te ontwerpen en te reviseren. Ook zijn er meer normen en regels voor deze ontwerpen gekomen. En daarvoor is het noodzakelijk dat er wordt getekend en gerekend. Ontwerpvaardigheden en constructieberekeningen is echt een vak apart. En daar heb je civieltechnisch opgeleide mensen voor nodig. 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...