Martijn Carlier (digiGO BIM Loket): ‘er is nog veel te leren van elkaar’.

Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van digiGO BIM Loket en de samenwerking met het Vakberaad.

Wat doet het digiGO BIM Loket ?

Het Vakberaad en mijn organisatie werken met elkaar samen op het gebied van digitalisering en data. Dat is ook een van de thema’s van het Vakberaad. Het Vakberaad ondersteunt het digiGO BIM Loket al vanaf de oprichting in 2015 financieel.

Het digiGO BIM Loket is een stichting die standaarden voor bouwinformatie beheert en ontwikkelt. Die standaarden zijn van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het beheer van bouwwerken. Zowel aan de kant van de opdrachtgevers als aan die van de opdrachtnemers helpen standaarden informatie over bouwwerken met elkaar te delen. Het digiGO BIM Loket is de neutrale plek waar al die belanghebbenden met elkaar van gedachten kunnen wisselen, afspraken kunnen maken en kunnen samenwerken. Het is een soort clubhuis waar we samen komen om afspraken te maken en gezamenlijk te werken. 

Welke connectie hebben jullie met het Vakberaad?

Het Vakberaad steunt ons omdat wij de gemeenschappelijke problematiek helpen oplossen. Wij bieden daarvoor het platform. Als wij een afspraak tot stand laten komen, dan kunnen alle partijen er van op aan dat dat in goed overleg is gegaan, gewogen en goed is bevonden. Dat staat voor kwaliteit en voor collectiviteit. Wij verlenen een soort van publieke dienst waar het Vakberaad en de provincies profijt van hebben. 

Stel dat de provincies een bepaald vraagstuk hebben, waarover zij met de aannemerij willen overleggen dan kunnen wij als digiGO BIM Loket het neutrale terrein aanbieden waarop gewerkt wordt aan een oplossing. 

We beheren nu als digiGO BIM Loket voor de sector een aantal standaarden, waaronder de VISI communicatiestandaard. Met behulp van VISI kun je als opdrachtgever heel goed vastleggen welke informatie (ontwerpen, wijzigingsverzoeken, revisies) je met de opdracht hebt uitgewisseld. Opdrachtgevers vinden zo’n standaard heel nuttig. Partijen profiteren van het werk dat wij daar aan doen. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door het Vakberaad. Dus de cirkel is in die zin rond.

Waarom is het digiGO BIM Loket belangrijk voor de provincies?

Er is nog veel te leren van elkaar. Ik geef een actueel voorbeeld. Alles wordt gedigitaliseerd. Met behulp van GEO-informatie is heel Nederland in kaart gebracht, tot op vierkante meterniveau. Met totaal andere software worden bouwwerken in 3D-modellen ontworpen, als een soort van digital twins. Voor overheden is het interessant om die digitale bouwwerken in de digitale omgeving te plaatsen. Je kunt dan bijvoorbeeld zien of het bouwwerk voldoet aan de regels die gelden op die plek. Je kunt zelfs – enkele grote gemeentes experimenteren daar al mee – een automatische toetsing aan die regels uitvoeren ter ondersteuning van de ambtenaar die een vergunningsaanvraag beoordeelt. Praktisch probleem: het blijkt nog bijzonder lastig te zijn om die 3D-modellen exact op hun plek te zetten in de GEO-omgeving. Wij ondersteunen initiatieven om die problematiek op te lossen.

Heb je nóg een relevant voorbeeld?

Ik vind het digiGO BIM Loket uitermate relevant voor de provincies, omdat zij te maken hebben met belangen van andere partijen die actief zijn in de gebouwde omgeving. Provincies beheren wegen, maar het Rijk doet dat ook, net als gemeenten. De digitale standaarden die we daarbij hanteren moeten we met elkaar afstemmen. Daar vervult digiGO BIM Loket een belangrijke rol in. Daarnaast kun je als provincie profiteren van kennis en ideeën die bij andere partijen zijn ontstaan. 

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...
Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...