‘Proef de provincie!’ op vakbeurs InfraTech 2023

‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in Ahoy Rotterdam. Op de Provincieboulevard tonen de provincies een selectie van projecten voor weg- en waterbouw, waarbij thema’s als o.a. duurzaamheid en circulariteit aan bod komen. Dagelijks worden er pitchpresentatie gehouden met op de woensdag een avondprogramma rond het thema ‘The urban mine’.

Presentatie provinciale projecten

De presentaties van de provincies laten een breed palet aan projecten zien: Gelderland presenteert de elektrische asfaltcentrale die is ingezet bij het CO2 neutraal onderhoud aan de A348. Noord-Brabant geeft inzicht in de reconstructie van de N395, waarbij bijna 11.000 ton aan CO2-reductie is behaald. Duurzame voorbeelden van projecten voor bruggenbouw en brugbediening met aandacht voor alternatieve energieopwekking komen van de provincies Friesland en Noord-Holland.

Een aantal interessante primeurs: Overijssel laat een ontwerp zien van een nieuw werkschip, aangedreven op waterstof. De provincie Groningen demonstreert de vernieuwing van sluisdeuren met behulp van ultra-hogesterktebeton. Innovatief is ook het project van Zeeland: met sensoren worden voorspellingen gedaan over de conditie van de Zeelandbrug.

Beursprogramma provincieboulevard

Dagelijks vinden wisselende pitchpresentaties plaats op de Provincieboulevard, waarbij alle provincies verdieping geven aan de gepresenteerde projecten of ingaan op actueel thema’s, bijvoorbeeld circulariteit of renovatie. Klik hier voor het programmaoverzicht.

Op woensdagavond 18 januari staat een voordracht gepland van Ester van der Voet over ‘The urban mine: onze toekomstige bron van materialen’

Het Nederlandse circulaire economie beleid is ambitieus: 50% reductie van de vraag naar primaire grondstoffen in 2030 en 100% circulair in 2050. Wat betekent 100% circulair? In deze voordracht verkent Prof.dr. Ester van der Voet (Hoogleraar Duurzaam Grondstoffengebruik | Universiteit van Leiden) de mogelijkheden van het fenomeen urban mining voor een 100% circulaire economie.

Ester van der Voet start haar voordracht om 19.00 uur op de Provincieboulevard. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats met:

  • Helen Visser (Bouwend Nederland)
  • Marc de Rooy (ministerie van I&W)
  • Caroline Agema – van der Maas (gemeente Rotterdam)
  • Boukje van Reijn (Rijkswaterstaat)
  • Jan Spoelstra (Vakberaad Beheer & Bouw)

Meer informatie over de Provincieboulevard vindt u op: www.vakberaad.nl/infratech.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Het Manifest duurzaam GWW 2030 is opgesteld om een vervolg te geven aan de Green Deal 2.0. Jan-Willem Grotenhuis (provincie Utrecht) praat ons bij over...
Simon Buwalda volgt binnenkort Ton Hesselmans op als programmasecretaris KPP (Kennis Partnerschap Provincies), een samenwerking tussen het Vakberaad en CROW. Dat vraagt om een nadere...
Martijn Carlier is manager Aanjagen Digitalisering bij digiGO BIM Loket, samenwerkingspartner van het Vakberaad. Hoogste tijd voor een interview met Martijn over de activiteiten van...
Sinds september 2022 is Jan-Pieter Eelants secretaris van de stichting Managing Public Space. Als sponsor is het Vakberaad betrokken bij de stichting. Een goed moment...
In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...