‘Proef de provincie!’ op vakbeurs InfraTech 2023

‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in Ahoy Rotterdam. Op de Provincieboulevard tonen de provincies een selectie van projecten voor weg- en waterbouw, waarbij thema’s als o.a. duurzaamheid en circulariteit aan bod komen. Dagelijks worden er pitchpresentatie gehouden met op de woensdag een avondprogramma rond het thema ‘The urban mine’.

Presentatie provinciale projecten

De presentaties van de provincies laten een breed palet aan projecten zien: Gelderland presenteert de elektrische asfaltcentrale die is ingezet bij het CO2 neutraal onderhoud aan de A348. Noord-Brabant geeft inzicht in de reconstructie van de N395, waarbij bijna 11.000 ton aan CO2-reductie is behaald. Duurzame voorbeelden van projecten voor bruggenbouw en brugbediening met aandacht voor alternatieve energieopwekking komen van de provincies Friesland en Noord-Holland.

Een aantal interessante primeurs: Overijssel laat een ontwerp zien van een nieuw werkschip, aangedreven op waterstof. De provincie Groningen demonstreert de vernieuwing van sluisdeuren met behulp van ultra-hogesterktebeton. Innovatief is ook het project van Zeeland: met sensoren worden voorspellingen gedaan over de conditie van de Zeelandbrug.

Beursprogramma provincieboulevard

Dagelijks vinden wisselende pitchpresentaties plaats op de Provincieboulevard, waarbij alle provincies verdieping geven aan de gepresenteerde projecten of ingaan op actueel thema’s, bijvoorbeeld circulariteit of renovatie. Klik hier voor het programmaoverzicht.

Op woensdagavond 18 januari staat een voordracht gepland van Ester van der Voet over ‘The urban mine: onze toekomstige bron van materialen’

Het Nederlandse circulaire economie beleid is ambitieus: 50% reductie van de vraag naar primaire grondstoffen in 2030 en 100% circulair in 2050. Wat betekent 100% circulair? In deze voordracht verkent Prof.dr. Ester van der Voet (Hoogleraar Duurzaam Grondstoffengebruik | Universiteit van Leiden) de mogelijkheden van het fenomeen urban mining voor een 100% circulaire economie.

Ester van der Voet start haar voordracht om 19.00 uur op de Provincieboulevard. Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats met:

  • Helen Visser (Bouwend Nederland)
  • Marc de Rooy (ministerie van I&W)
  • Caroline Agema – van der Maas (gemeente Rotterdam)
  • Boukje van Reijn (Rijkswaterstaat)
  • Jan Spoelstra (Vakberaad Beheer & Bouw)

Meer informatie over de Provincieboulevard vindt u op: www.vakberaad.nl/infratech.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...