Provinciale snelweg A348: aanbesteden op ambitie

Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over de A348. Aan het woord Robert Rouwenhorst, Coördinator Duurzaamheid.

Wie ben je en hoe ben je betrokken geraakt bij de InfraTech?

Ik ben na mijn opleiding MTS Bouwkunde en Weg- en Waterbouw directievoerder geworden bij de gemeente Apeldoorn. Inmiddels werk ik alweer twee jaar bij de Provincie Gelderland in de functie van Coördinator Duurzaamheid. Ik probeer de wegen en de openbare ruimte in onze provincie slimmer, beter en duurzamer te maken. Onze vier speerpunten (thema’s) zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en energietransitie. Deze speerpunten zijn door de politiek vastgesteld en worden door ons ingezet om te komen tot onze duurzaamheidsdoelen voor 2030.

Toen intern de vraag werd gesteld welk project wij op de InfraTech wilden pitchen heb ik voorgesteld de A348 hiervoor te presenteren.

Wat hield de pitchpresentatie in?

De basis van het pitchverhaal was samenwerken. Beter nog: hoe je samenwerken kunt inzetten om de duurzaamheid te verbeteren. Het betrof hier het groot onderhoud van de provinciale snelweg A348, tussen Arnhem en Zutphen over een tracé van ruim 10 kilometer. Wij hebben daarvoor de contractvorm Rapid Circular Contracting (RCC) gehanteerd. Normaal beschrijf je zeer exact wat een aannemer moet doen. Die dient zoveel centimeter van het asfalt te vervangen… Die en die brug moeten worden aangepakt… Zoveel meter geleiderail vervangen… 

Ditmaal hebben we aanbesteed op ambities. We hebben gezegd: ‘we willen de meest duurzame weg. De aannemer die daar het best bij past mag het werk gaan uitvoeren.’ 

Binnen de wettelijke kaders is er de ruimte gegeven voor het meest duurzame concept. Het asfalt moet uiteraard zoveel water kunnen doorlaten, en zoveel geluidsreductie geven – maar daar buiten hebben we het losgelaten. 

Hoe is daar door de markt op gereageerd? 

Een aantal aannemers heeft op basis van deze uitdagende uitvraag een ambitiedocument ingeleverd. Wij hebben daar het beste voorstel uit geselecteerd. En dat was van Boskalis. Vervolgens hebben we op detailniveau thematafels ingericht. Thematafels voor breedband, verhardingen, bruggen… We hebben als provincie samen met de aannemer gekeken naar wat we op al die niveaus het beste kunnen doen. We zijn echt de samenwerking gaan opzoeken. 

Waarom zou deze manier van werken ook interessant kunnen zijn voor andere provincies?

Met name op het moment dat je buiten je eigen kaders durft te denken, kun je op innovatie versnellen. Ik zeg niet dat het voor elk project geschikt is – soms weet je heel goed wat je als opdrachtgever wil hebben – maar zeker dit soort projecten (met een duurzame signatuur, red.) kunnen je helpen ook je eigen standaarden tegen het licht te houden en te verbeteren. 

Ik geef als voorbeeld Noord-Brabant. Deze provincie doet al veel met geïntegreerde contracten. Zij vragen al functioneel uit. Wij als Provincie Gelderland bekijken per project welke aanbestedingsmethode het beste werkt. Soms RAW met beste prijs- kwaliteitverhouding en soms UAV-GC. We luisteren vooral goed naar de markt en kijken nieuwsgierig mee met andere partijen. 

Tot slot: waarom zouden collega’s van andere provincies een volgende InfraTech moeten bezoeken?

Omdat je daar heel interessante gesprekken kunt hebben. Met allerlei marktpartijen, maar ook met collega-overheden. Samen bespreek je hoe je de markt verder wilt krijgen.  Werkelijk alle partijen zijn aanwezig op de InfraTech. Overheden op alle niveaus, leveranciers, aannemers… Je bent na een bezoek volledig op de hoogte van de innovaties die spelen. Over twee jaar ben ik er absoluut weer bij. 

Klik hier voor de pitchpresentatie van Robert Rouwenhorst.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...