Provinciale snelweg A348: aanbesteden op ambitie

Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over de A348. Aan het woord Robert Rouwenhorst, Coördinator Duurzaamheid.

Wie ben je en hoe ben je betrokken geraakt bij de InfraTech?

Ik ben na mijn opleiding MTS Bouwkunde en Weg- en Waterbouw directievoerder geworden bij de gemeente Apeldoorn. Inmiddels werk ik alweer twee jaar bij de Provincie Gelderland in de functie van Coördinator Duurzaamheid. Ik probeer de wegen en de openbare ruimte in onze provincie slimmer, beter en duurzamer te maken. Onze vier speerpunten (thema’s) zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en energietransitie. Deze speerpunten zijn door de politiek vastgesteld en worden door ons ingezet om te komen tot onze duurzaamheidsdoelen voor 2030.

Toen intern de vraag werd gesteld welk project wij op de InfraTech wilden pitchen heb ik voorgesteld de A348 hiervoor te presenteren.

Wat hield de pitchpresentatie in?

De basis van het pitchverhaal was samenwerken. Beter nog: hoe je samenwerken kunt inzetten om de duurzaamheid te verbeteren. Het betrof hier het groot onderhoud van de provinciale snelweg A348, tussen Arnhem en Zutphen over een tracé van ruim 10 kilometer. Wij hebben daarvoor de contractvorm Rapid Circular Contracting (RCC) gehanteerd. Normaal beschrijf je zeer exact wat een aannemer moet doen. Die dient zoveel centimeter van het asfalt te vervangen… Die en die brug moeten worden aangepakt… Zoveel meter geleiderail vervangen… 

Ditmaal hebben we aanbesteed op ambities. We hebben gezegd: ‘we willen de meest duurzame weg. De aannemer die daar het best bij past mag het werk gaan uitvoeren.’ 

Binnen de wettelijke kaders is er de ruimte gegeven voor het meest duurzame concept. Het asfalt moet uiteraard zoveel water kunnen doorlaten, en zoveel geluidsreductie geven – maar daar buiten hebben we het losgelaten. 

Hoe is daar door de markt op gereageerd? 

Een aantal aannemers heeft op basis van deze uitdagende uitvraag een ambitiedocument ingeleverd. Wij hebben daar het beste voorstel uit geselecteerd. En dat was van Boskalis. Vervolgens hebben we op detailniveau thematafels ingericht. Thematafels voor breedband, verhardingen, bruggen… We hebben als provincie samen met de aannemer gekeken naar wat we op al die niveaus het beste kunnen doen. We zijn echt de samenwerking gaan opzoeken. 

Waarom zou deze manier van werken ook interessant kunnen zijn voor andere provincies?

Met name op het moment dat je buiten je eigen kaders durft te denken, kun je op innovatie versnellen. Ik zeg niet dat het voor elk project geschikt is – soms weet je heel goed wat je als opdrachtgever wil hebben – maar zeker dit soort projecten (met een duurzame signatuur, red.) kunnen je helpen ook je eigen standaarden tegen het licht te houden en te verbeteren. 

Ik geef als voorbeeld Noord-Brabant. Deze provincie doet al veel met geïntegreerde contracten. Zij vragen al functioneel uit. Wij als Provincie Gelderland bekijken per project welke aanbestedingsmethode het beste werkt. Soms RAW met beste prijs- kwaliteitverhouding en soms UAV-GC. We luisteren vooral goed naar de markt en kijken nieuwsgierig mee met andere partijen. 

Tot slot: waarom zouden collega’s van andere provincies een volgende InfraTech moeten bezoeken?

Omdat je daar heel interessante gesprekken kunt hebben. Met allerlei marktpartijen, maar ook met collega-overheden. Samen bespreek je hoe je de markt verder wilt krijgen.  Werkelijk alle partijen zijn aanwezig op de InfraTech. Overheden op alle niveaus, leveranciers, aannemers… Je bent na een bezoek volledig op de hoogte van de innovaties die spelen. Over twee jaar ben ik er absoluut weer bij. 

Klik hier voor de pitchpresentatie van Robert Rouwenhorst.

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Perry Satnarain werkt als kostendeskundige bij Provincie Noord-Brabant en is woordvoerder van het Provinciaal Kostendeskundig Overleg (PKO). De belangrijkste taak van dit PKO is zorgen...
In het TNO-rapport ‘Vernieuwingsopgave Infrastructuur’ (update oktober 2023) staat onder andere de aanbeveling dat provincies bij de vervangingsopgave een regisserende rol kunnen innemen. Het Vakberaad...
Jan Maurix is de nieuwe voorzitter van het themaberaad Assetmanagement. Hij is programmaleider Infrastructuur en Assetmanagement bij de provincie Noord-Brabant. Hij is net drie maanden...
Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...