‘Tijdens InfraTech laten provincies zien waar ze mee bezig zijn’

Simone Lathouwers, projectsecretaris bij de provincie Noord-Brabant, is al vanaf 2009 betrokken bij de organisatie van InfraTech, de toonaangevende beurs voor de infrasector in Nederland. Momenteel werkt ze aan de vijftiende editie die plaatsvindt van 17 tot en met 20 januari 2023 in Ahoy Rotterdam.

Wat houdt InfraTech precies in?

InfraTech is een beurs en kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers op het gebied van infrastructuur elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Een kennisplatform én een ideale gelegenheid om te netwerken. De beursdeelnemers laten zien wat ze doen en de gehele infrasector wordt tijdens de beurs met elkaar in contact gebracht.

Elke editie heeft een thema. Deze editie heeft hetzelfde thema als twee jaar geleden: ‘Move forward!’ Twee jaar terug vond InfraTech op kleine schaal plaats en vooral hybride. Dat had alles te maken met corona. De provincies hebben toen binnen het Vakberaad Beheer en Bouw besloten om niet deel te nemen; we zouden dan de fysieke contacten missen, waar het immers om gaat. Met de hoop dat we in 2022/2023 een fysieke bijeenkomst konden organiseren. En tot dusver lukt dat!

Wie ben jij en hoe ben je betrokken bij de InfraTech?

In 2009 was mijn eerste kennismaking met InfraTech. Wij stonden als provincie Noord-Brabant als één van de weinige provincies op de beurs. Vanaf 2011 sloten steeds meer provincies zich aan. Hierdoor ontstond in eerste instantie het provincieplein. Later werd dit omgedoopt tot een volledige provincieboulevard. Ik vind het leuk dingen te organiseren en ben sindsdien gaan meehelpen. Inmiddels ben ik als secretaris nauw betrokken bij alle voorbereidingen.

Hoe ziet de beursbijdrage van het Vakberaad c.q. de deelnemende provincies eruit?

De provincieboulevard is de beursbijdrage van het Vakberaad. Het is een soort straat, aan twee kanten bezet. Met alle provincies bij elkaar brainstormen we over de inrichting van de boulevard en de thema’s, waarop we inhaken. De thema’s worden vastgesteld door de programmacommissie van Ahoy. Deze commissie bestaat uit Bouwend Nederland, CROW, De Bouwcampus, Hoogwaterbeschermingsprogramma, NGInfra, NLingenieurs, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Rondom GWW, gemeente Rotterdam, RvO/PIANOo, Techniek Nederland, Unie van Waterschappen en WaterschapScheldestromen. Samen met mijn collega Carla Vosmaer zit ik in deze commissie. Daar worden de brede thema’s bepaald; voor de komende InfraTech o.a. duurzaamheid, circulariteit en human capital. Daarna bepalen we samen met de provincies of we alle thema’s willen behandelen of dat we op één bepaald thema de focus leggen.

Momenteel is iedere provincie bezig om geschikte interprovinciale projecten te selecteren die we vanuit de genoemde thema’s kunnen presenteren op de beurs. Binnenkort zitten we samen om de definitieve selectie te maken, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar geschikte interprovinciale projecten.

Waarom is deelname relevant voor de provincies?

De provincies zijn een van de grootste opdrachtgevers in infra in Nederland. We hebben veel grote projecten lopen en wij hebben expertise nodig. Dat geldt voor ingenieursbureaus die wij met regelmaat inhuren, maar ook voor de aannemers die het werk uitvoeren. Tijdens InfraTech kunnen wij laten zien waar wij als provincies mee bezig zijn. We willen ons graag profileren. Provincies hebben soms (te) weinig uitstraling. Vaak weten mensen niet goed wat een provincie precies doet. Dat kunnen we hier goed uitleggen. En ook tonen dat ook wij vaak het voortouw nemen met o.a. innovatieve projecten.

Het zijn concrete projecten, met een begin en een eind. Dat willen we laten zien aan iedereen die onze provincieboulevard bezoekt. Evenals de samenwerkingen met andere partners. Alleen samen krijgen we een succesvol project bewerkstelligd! Tijdens InfraTech vergroten we als provincies onze zichtbaarheid. 

Wat moeten we nog meer weten over InfraTech?

Iedereen is welkom. Als je jezelf inschrijft is de entree gratis. Na de zomer start de inschrijving. Bovendien viert deze beureditie het derde lustrum: 15 jaar. De allereerste editie was in 1993, en InfraTech vindt om de twee jaar plaats. Ik kijk uit naar bruisende beursdagen!

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...