‘Tijdens InfraTech laten provincies zien waar ze mee bezig zijn’

Simone Lathouwers, projectsecretaris bij de provincie Noord-Brabant, is al vanaf 2009 betrokken bij de organisatie van InfraTech, de toonaangevende beurs voor de infrasector in Nederland. Momenteel werkt ze aan de vijftiende editie die plaatsvindt van 17 tot en met 20 januari 2023 in Ahoy Rotterdam.

Wat houdt InfraTech precies in?

InfraTech is een beurs en kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers op het gebied van infrastructuur elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen uitwisselen. Een kennisplatform én een ideale gelegenheid om te netwerken. De beursdeelnemers laten zien wat ze doen en de gehele infrasector wordt tijdens de beurs met elkaar in contact gebracht.

Elke editie heeft een thema. Deze editie heeft hetzelfde thema als twee jaar geleden: ‘Move forward!’ Twee jaar terug vond InfraTech op kleine schaal plaats en vooral hybride. Dat had alles te maken met corona. De provincies hebben toen binnen het Vakberaad Beheer en Bouw besloten om niet deel te nemen; we zouden dan de fysieke contacten missen, waar het immers om gaat. Met de hoop dat we in 2022/2023 een fysieke bijeenkomst konden organiseren. En tot dusver lukt dat!

Wie ben jij en hoe ben je betrokken bij de InfraTech?

In 2009 was mijn eerste kennismaking met InfraTech. Wij stonden als provincie Noord-Brabant als één van de weinige provincies op de beurs. Vanaf 2011 sloten steeds meer provincies zich aan. Hierdoor ontstond in eerste instantie het provincieplein. Later werd dit omgedoopt tot een volledige provincieboulevard. Ik vind het leuk dingen te organiseren en ben sindsdien gaan meehelpen. Inmiddels ben ik als secretaris nauw betrokken bij alle voorbereidingen.

Hoe ziet de beursbijdrage van het Vakberaad c.q. de deelnemende provincies eruit?

De provincieboulevard is de beursbijdrage van het Vakberaad. Het is een soort straat, aan twee kanten bezet. Met alle provincies bij elkaar brainstormen we over de inrichting van de boulevard en de thema’s, waarop we inhaken. De thema’s worden vastgesteld door de programmacommissie van Ahoy. Deze commissie bestaat uit Bouwend Nederland, CROW, De Bouwcampus, Hoogwaterbeschermingsprogramma, NGInfra, NLingenieurs, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Rondom GWW, gemeente Rotterdam, RvO/PIANOo, Techniek Nederland, Unie van Waterschappen en WaterschapScheldestromen. Samen met mijn collega Carla Vosmaer zit ik in deze commissie. Daar worden de brede thema’s bepaald; voor de komende InfraTech o.a. duurzaamheid, circulariteit en human capital. Daarna bepalen we samen met de provincies of we alle thema’s willen behandelen of dat we op één bepaald thema de focus leggen.

Momenteel is iedere provincie bezig om geschikte interprovinciale projecten te selecteren die we vanuit de genoemde thema’s kunnen presenteren op de beurs. Binnenkort zitten we samen om de definitieve selectie te maken, waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar geschikte interprovinciale projecten.

Waarom is deelname relevant voor de provincies?

De provincies zijn een van de grootste opdrachtgevers in infra in Nederland. We hebben veel grote projecten lopen en wij hebben expertise nodig. Dat geldt voor ingenieursbureaus die wij met regelmaat inhuren, maar ook voor de aannemers die het werk uitvoeren. Tijdens InfraTech kunnen wij laten zien waar wij als provincies mee bezig zijn. We willen ons graag profileren. Provincies hebben soms (te) weinig uitstraling. Vaak weten mensen niet goed wat een provincie precies doet. Dat kunnen we hier goed uitleggen. En ook tonen dat ook wij vaak het voortouw nemen met o.a. innovatieve projecten.

Het zijn concrete projecten, met een begin en een eind. Dat willen we laten zien aan iedereen die onze provincieboulevard bezoekt. Evenals de samenwerkingen met andere partners. Alleen samen krijgen we een succesvol project bewerkstelligd! Tijdens InfraTech vergroten we als provincies onze zichtbaarheid. 

Wat moeten we nog meer weten over InfraTech?

Iedereen is welkom. Als je jezelf inschrijft is de entree gratis. Na de zomer start de inschrijving. Bovendien viert deze beureditie het derde lustrum: 15 jaar. De allereerste editie was in 1993, en InfraTech vindt om de twee jaar plaats. Ik kijk uit naar bruisende beursdagen!

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...
Annemijn Kramer is – naast teammanager bij de provincie Gelderland – lid van het Vakberaad en tevens actief in de buyer group Duurzame Wegverhardingen. Waar...
De gedragscode Provinciale Infrastructuur, waarin beschreven staat hoe met flora en fauna om te gaan bij werkzaamheden, was aan vernieuwing toe. Een bewerkelijk proces waarbij...