Vakberaad: ‘samen naar een circulaire en klimaatneutrale infrastructuur’

Gerrit Jansen heeft een indrukwekkende loopbaan bij de provincie Drenthe. Hij vervulde verschillende functies, gaf leiding aan meerdere teams en is al dertien jaar lid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Momenteel is hij vanuit het Vakberaad betrokken bij het Manifest Duurzaam GWW 2030.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werk al lang bij de Provincie Drenthe. Momenteel zit ik bij het Team Projecten Wegen en Vaarwegen, maar heb veel verschillende functies gehad. Ik heb een achtergrond als technicus en ben begonnen als materiaaldeskundige. Later werd ik teammanager van twee teams: het assetmanagementteam en het projectenteam. Vooral vanuit die functies was ik sterk betrokken bij het Vakberaad.

Als leidinggevende had ik een mooie connectie tussen de landelijke ontwikkelingen en die in Drenthe . Helaas had ik te weinig tijd en mensen om wat in het Vakberaad werd besproken te implementeren in de organisatie. Ik heb toen de keuze gemaakt geen leiding meer te gaan geven, maar landelijke informatie op te gaan halen en naar onze organisatie te brengen.

Wat heb je naar de provincie Drenthe kunnen brengen?

De provincie Drenthe is een redelijk kleine organisatie. Wij zijn afhankelijk van grotere organisaties om ons heen. Provincies met meer medewerkers hebben vaak meer denkkracht en kunnen ook meer organiseren. Zij hebben al stappen gezet die wij nog moeten nemen. Uit de contacten binnen het VBB heb ik veel voordelen kunnen halen. Een mooi voorbeeld is dat we het Gelderlandse Ambitieweb mogen kopiëren naar Drenthe.

Wat is het Manifest Duurzaam GWW 2030?

Het manifest is een ontwikkeltraject. Wij willen als provincies de grote verduurzamingsopgaven, ingezet via het Rijk, implementeren binnen onze provinciale context. Dus kijken we naar welke stappen we samen met het Rijk kunnen zetten om te komen tot reductie van CO2, en hoe we meer circulair kunnen werken in 2030. Wat gaan we daarvoor doen en hoe kunnen we dat doen? De ambitie van dit manifest is dat duurzaamheid zoveel mogelijk wordt doorgevoerd in alle GWW-projecten. Wij willen naar een circulaire infrastructuur toe, maar dat moet je kunnen meten. Er moet een kader zijn. Wij zijn bezig om het landelijke klimaatdashboard te ontwikkelen waarin we kunnen monitoren wat de stand van zaken is. We werken daarvoor samen in het zogenoemde P12 overleg – het themaberaad Duurzaam GWW voor alle 12 provincies – dat inhoudelijk onder het Vakberaad Beheer en Bouw valt.

Waarom is het samen optrekken relevant voor de provincies?

Als we het gezamenlijk doen, kunnen we de kosten delen. Van de onderzoeken bijvoorbeeld, want elke onderzoek is er één. Als je dat met zijn twaalven doet, kun je de kosten  delen. Dan heb je een beter  product en een sterkere focus op de opdracht. Niet elke provincie heeft evenveel kennis van dezelfde materie, maar je komt een stuk verder als je die kennis met elkaar deelt. Binnen de eigen organisatie moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Daarin is een rol weggelegd voor de leden van het Vakberaad. Zij moeten er zorg voor dragen dat de lijnen die wij in het Vakberaad bedenken worden gevolgd in de eigen organisatie en dat deze meegroeit.  

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

In 2022 is met Saxion Hogescholen gesproken over de noodzaak voor een landelijke campagne om meer bekendheid te geven aan het vak Civiele Techniek. Dit...
Tijdens de afgelopen InfraTech hielden diverse provincies een pitchpresentatie, waarbij een onderwerp met provinciale relevantie werd uitgediept. Ook de provincie Gelderland hield een pitchpresentatie over...
Onderstaand het vergaderschema voor 2023: Donderdag 9 februari 2023 Donderdag 20 april 2023 Donderdag 15 juni 2023 Donderdag 28 september 2023 Donderdag 23 november 2023
Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden van 17 tot 20 januari de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan InfraTech vakbeurs 2023. Op onze Provincieboulevard presenteerden de gezamenlijke Nederlandse...
Henri Bijkerk is beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het webbased Ambitieweb. Deze online tool is een handig...
‘Proef de provincie!’ Onder dat motto presenteren de gezamenlijke Nederlandse provincies zich tijdens de InfraTech beurs van 17 tot en met 20 januari a.s. in...
Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben onlangs overeenstemming bereikt over een Handelingskader m.b.t. prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader voorziet...
Het themaberaad Elektrische installaties startte in de lente van dit jaar. Hans Görtzen, projectleider elektrische systemen bij de Provincie Limburg, stelt de groep samen. Zeven...
Jeroen Brune is naast adjunct-clustermanager Wegbeheer bij de provincie Limburg thematrekker van de themagroep Groen van het Vakberaad. Jeroen vertelt waar de pas opgerichte groep...