Vakberaad: ‘samen naar een circulaire en klimaatneutrale infrastructuur’

Gerrit Jansen heeft een indrukwekkende loopbaan bij de provincie Drenthe. Hij vervulde verschillende functies, gaf leiding aan meerdere teams en is al dertien jaar lid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Momenteel is hij vanuit het Vakberaad betrokken bij het Manifest Duurzaam GWW 2030.

Hoe ben je betrokken bij het Vakberaad?

Ik werk al lang bij de Provincie Drenthe. Momenteel zit ik bij het Team Projecten Wegen en Vaarwegen, maar heb veel verschillende functies gehad. Ik heb een achtergrond als technicus en ben begonnen als materiaaldeskundige. Later werd ik teammanager van twee teams: het assetmanagementteam en het projectenteam. Vooral vanuit die functies was ik sterk betrokken bij het Vakberaad.

Als leidinggevende had ik een mooie connectie tussen de landelijke ontwikkelingen en die in Drenthe . Helaas had ik te weinig tijd en mensen om wat in het Vakberaad werd besproken te implementeren in de organisatie. Ik heb toen de keuze gemaakt geen leiding meer te gaan geven, maar landelijke informatie op te gaan halen en naar onze organisatie te brengen.

Wat heb je naar de provincie Drenthe kunnen brengen?

De provincie Drenthe is een redelijk kleine organisatie. Wij zijn afhankelijk van grotere organisaties om ons heen. Provincies met meer medewerkers hebben vaak meer denkkracht en kunnen ook meer organiseren. Zij hebben al stappen gezet die wij nog moeten nemen. Uit de contacten binnen het VBB heb ik veel voordelen kunnen halen. Een mooi voorbeeld is dat we het Gelderlandse Ambitieweb mogen kopiëren naar Drenthe.

Wat is het Manifest Duurzaam GWW 2030?

Het manifest is een ontwikkeltraject. Wij willen als provincies de grote verduurzamingsopgaven, ingezet via het Rijk, implementeren binnen onze provinciale context. Dus kijken we naar welke stappen we samen met het Rijk kunnen zetten om te komen tot reductie van CO2, en hoe we meer circulair kunnen werken in 2030. Wat gaan we daarvoor doen en hoe kunnen we dat doen? De ambitie van dit manifest is dat duurzaamheid zoveel mogelijk wordt doorgevoerd in alle GWW-projecten. Wij willen naar een circulaire infrastructuur toe, maar dat moet je kunnen meten. Er moet een kader zijn. Wij zijn bezig om het landelijke klimaatdashboard te ontwikkelen waarin we kunnen monitoren wat de stand van zaken is. We werken daarvoor samen in het zogenoemde P12 overleg – het themaberaad Duurzaam GWW voor alle 12 provincies – dat inhoudelijk onder het Vakberaad Beheer en Bouw valt.

Waarom is het samen optrekken relevant voor de provincies?

Als we het gezamenlijk doen, kunnen we de kosten delen. Van de onderzoeken bijvoorbeeld, want elke onderzoek is er één. Als je dat met zijn twaalven doet, kun je de kosten  delen. Dan heb je een beter  product en een sterkere focus op de opdracht. Niet elke provincie heeft evenveel kennis van dezelfde materie, maar je komt een stuk verder als je die kennis met elkaar deelt. Binnen de eigen organisatie moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Daarin is een rol weggelegd voor de leden van het Vakberaad. Zij moeten er zorg voor dragen dat de lijnen die wij in het Vakberaad bedenken worden gevolgd in de eigen organisatie en dat deze meegroeit.  

Delen:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Laatst toegevoegd

Derk Dohle is ambtelijk Opdrachtgever Provinciale Wegen, Vaarwegen en Verkeersveiligheid bij de provincie Utrecht. Namens de provincie Utrecht zit hij in het Vakberaad Beheer &...
Kees van der Plas is Sectormanager Realisatie Infrastructurele Werken bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is hij vanuit het Vakberaad voorzitter van de stuurgroep, die betrokken...
Platform WOW is het netwerk van alle weg- en waterbeherende overheden. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen, maar ook de drinkwaterbedrijven en de havenbedrijven zitten in het...
Ludo Hennissen is transitiepadtrekker Duurzame Wegverhardingen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies en andere medeoverheden in het transitiepad. Wij zijn benieuwd naar...
Dick Stoelhorst is voorzitter van het Kennis Portaal Constructieve Veiligheid (KPCV), dat zich richt op het regelen van ketenverantwoordelijkheid en het voorkomen van calamiteiten in...
Jan-Pieter Eelants is vanuit CROW programmamanager Managing Public Space. Hij praat ons bij over drie activiteiten die de komende maanden vanuit het programma van de...
Binnenkort neemt hij vanwege zijn pensioen afscheid van het Vakberaad Beheer en Bouw. Bijna een decennium lang bepaalde programmasecretaris Ton Hesselmans (links op de foto)...
Op 28 juni 2023 gaan de koepels Ministerie I&W/RWS, IPO en Unie van Waterschappen – in vervolg op de ‘Ambitiebepaling Provinciale Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur...
Vanuit het Vakberaad Beheer & Bouw is Hans van Breeden (provincie Fryslân) thematrekker van het themaberaad Assetmanagement. Een nadere kennismaking met dit themaberaad; waar houden...